Lektori

Služba lektorov

Sú rôzne služby, ktorými  môžeme byť užitoční vo farnosti, medzi tie viditeľnejšie patrí aj služba lektorov. 

Pozývame vás do služby lektorov počas celého liturgického roka. Lektori si môžu vziať čítania na jednotlivé nedele, prikázané sviatky a slávnosti. Je to služba celému farskému spoločenstvu a prináša človeku duchovný osoh. 

Modlitba lektora 
Všemohúci Bože, Ty si nás pozval k službe lektora,
požehnaj nás, aby sme zreteľne prednášali slová
Svätého Písma a svojim životom svedčili o tom,
čo ústami prednášame.
Amen

Aktuálny rozpis služby lektora si môžete stiahnuť na podstránke „Užitočné“.