Lektori

Služba lektorov

Sú rôzne služby, ktorými  môžeme byť užitoční vo farnosti, medzi tie viditeľnejšie patrí aj služba lektorov. 

Pozývame vás do služby lektorov počas celého liturgického roka. Počas bohoslužieb lektori prednášajú čítania z Božieho slova. Je to služba celému farskému spoločenstvu a prináša človeku duchovný osoh. 

Modlitba lektora 
Všemohúci Bože, Ty si nás pozval k službe lektora,
požehnaj nás, aby sme zreteľne prednášali slová
Svätého Písma a svojim životom svedčili o tom,
čo ústami prednášame.
Amen

Liturgické čítania na jednotlivé dni nájdete na webovej stránke lc.kbs.sk