Kontakt

Rímskokatolícka farnosť Svätej Rodiny
Ul. Sv. Rodiny 1565/1
040 22 Košice
telefón: +421 55 799 42 57
e-mail: kancelaria@svrodina.sk
alebo: ke.furca@abuke.sk
IČO: 319 85 661
DIČ: 20 20 793 753

Svoje milodary môžete zasielať na účet v SLSP:  5034785574/0900

IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574

BIC: GIBASKBX

Všetkým dobrodincom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Úradné hodiny – pracovné dni okrem prikázaných sviatkov:

  • september – jún: 16:00 – 17:00
  • júl – august: 18:45 – 19:15
  • Osobné stretnutie v inom čase si môžete dohodnúť telefonicky alebo e-mailom.

CIRKEVNÉ ŠKOLY VO FARNOSTI:

Cirkevná materská škola sv. Bernadety

Krosnianska 6

040 22 Košice

tel. 055/698 63 09

e-mail: ms.svbernadety@gmail.com

web: www.mssvbernadety.edupage.org

Gymnázium sv. Edity Steinovej

Charkovská 1

040 22 Košice

tel. 055/799 48 75

e-mail: sekretar@gymes.eu

web: https://gymes.eu