Sväté prijímanie

 
Prvé sväté prijímanie

 

Milí rodičia, tešíme sa, že ste sa rozhodli poskytnúť svojim deťom náboženskú výchovu a pripraviť ich na prijatie sviatostí. Príprava detí prebieha systematicky v rodine a počas vyučovania náboženstva v škole od prvého ročníka. Okrem vyučovania náboženskej výchovy v škole prebieha farská katechéza v skupinkách počas týždňa s kňazom. 

Podmienky pre prijatie prvého sv. prijímania detí:

1.     účasť na bohoslužbách

2.     primerané vedomosti získané na hodinách náboženstva v škole

3.     účasť na farských katechézach

ZÁPIS NA PRÍPRAVU NA 1. SV. PRIJÍMANIE

Prosíme rodičov, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa na prípravu na prijatie sviatosti zmierenia a Eucharistie v nasledujúcom školskom roku, aby už počas mesiaca júna odovzdali kňazovi vo farskej kancelárii vyplnenú prihlášku, ktorú si môžu vyzdvihnúť v sakristii alebo stiahnuť z farskej webovej stránky.