Živé vysielanie

Ponúkame vám živé vysielanie niektorých slávnosti z nášho farského kostola. Na ich sledovanie sa prihláste na odber kanála Farnosť Svätej Rodiny Košice v službe YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig

Program živého vysielania:

 • 2.5. Nedeľa
  • 8:30 sv. omša
 • 3.5. Pondelok
  • 18:00 sv. omša a vešpery
 • 4.5. Utorok
  • 18:00 sv. omša
 • 5.5. Stredadeň sv. Jozefa
  • 18:00 sv. omša s pobožnosťou k sv. Jozefovi
  • 19:00 katechéza a adorácia
 • 6.5. Štvrtok
  • 16:45 sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúcich
  • 18:00 sv. omša
  • 19:00 adorácia Hora Sancta
 • 7.5. Piatok
  • 16:30 sv. omša
 • 8.5. Sobota
  • 18:00 sv. omša
 • 9.5. Nedeľa
  • 8:30 sv. omša

Dobrotivý Boh, Darca všetkých darov, nech odmení všetkých dobrodincov za každú formu pomoci a finančné milodary venované na účet farnosti:

IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574