Živé vysielanie

Ponúkame vám živé vysielanie neverejného slávenia bohoslužieb a pobožností z nášho farského kostola. Ak chcete sledovať videoprenos z kostola prostredníctvom internetu, prihláste sa na odber kanála Farnosť Svätej Rodiny Košice v službe YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig

Program živého vysielania:

1.6. Pondelok – 18:00 sv. omša – o. arcibiskup Bernard Bober

po sv. omši pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu

2.6. Utorok – 18:00 sv. omša a pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu

3.6. Streda18:00 sv. omša z výročia posvätenia chrámu a pobožnosť k Najsv. Srdcu

4.6. Štvrtok – 18:00 sv. omša, 20:00 Hora Sancta – eucharistická adorácia

5.6. Piatok – 18:00 sv. omša a pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu

6.6. Sobota – 18:00 sv. omša a pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu

19:00 fatimská pobožnosť formou večeradla

7.6. Nedeľa Najsvätejšej Trojice8:30 sv. omša

17:15 prvonedeľná pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu

Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za milodary zaslané bankovým prevodom na účet farnosti IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574 i za príspevok do pokladničiek pri návšteve kostola.