Živé vysielanie

Ponúkame vám živé vysielanie niektorých slávnosti z nášho farského kostola. Na ich sledovanie sa prihláste na odber kanála Farnosť Svätej Rodiny Košice v službe YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig

PROGRAM živého vysielania:

24.1. Nedeľa – 8:30 svätá omša

25.1. Pondelok – 18:00 svätá omša

26.1. Utorok – 18:00 svätá omša

27.1. Streda – 18:00 svätá omša – po nej katechéza a adorácia

28.1. Štvrtok – 18:00 svätá omša

29.1. Piatok – 18:00 svätá omša

30.1. Sobota – 17:00 mariánske večeradlo, 18:00 svätá omša

31.1. Nedeľa – 8:30 svätá omša

Požehnaný nový rok 2021!

Dobrotivý Boh, Darca všetkých darov, nech odmení všetkých dobrodincov za každú formu pomoci a finančné milodary venované na účet farnosti:

IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574