Živé vysielanie

Ponúkame vám živé vysielanie niektorých slávnosti z nášho farského kostola. Na ich sledovanie sa prihláste na odber kanála Farnosť Svätej Rodiny Košice v službe YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig

PROGRAM živého vysielania od 15. októbra:

PONDELOK – PIATOK 18:00 sv. omša

SOBOTA 17:00 večeradlo a 18:00 sv. omša

NEDEĽA 8:30 sv. omša

Nech Pán odmení všetkých dobrodincov za každú formu pomoci a finančné milodary venované na účet farnosti!

IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574