Živé vysielanie

Ponúkame vám živé vysielanie niektorých slávnosti z nášho farského kostola. Na ich sledovanie sa prihláste na odber kanála Farnosť Svätej Rodiny Košice v službe YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig

Podporiť nás môžete aj poukázaní 2% zo zaplatenej dane:

Dobrotivý Boh, Darca všetkých darov, nech odmení všetkých dobrodincov za každú formu pomoci a finančné milodary venované na účet farnosti:

IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574