O farnosti

HistóriaV ľudských dejinách je veľa dátumov, ktoré sú zaznamenané v rôznych análoch.
Stali sa medzníkmi vo vývoji sveta i človečenstva a pamätajú si ich celé generácie.
V máji 1990 bola na našom sídlisku prvá svätá omša, stali sme sa filiálkou farnosti sv. Alžbety. Prvé sväté omše boli celebrované v spoločenskej sále Kultúrneho strediska Laborec.
Povzbudení z rastúceho množstva veriacich na sv. omšiach sa hľadali vhodné priestory pre zriadenie kaplnky. Reštaurácie, š.p. Košice, nám darovali montovaný barák, (bývalé zariadenie staveniska, pri výstavbe sídliska). Sťahovanie do „nových“ priestorov prebehlo 31. decembra 1991.

  • 1. júl 1992 je prvým veľkým medzníkom v živote našej farnosti. V tento deň Mons. Alojz Tkáč, diecézny biskup, erigoval (zriadil) Farnosť Svätej rodiny v Košiciach, na sídlisku Dargovských Hrdinov.
  • Na jar v 2001 roku,  bola vyhlásená súťaž na projekt rímskokatolíckeho kostola Sv. rodiny s farským centrom. Súťaže sa zúčastnili 4 architekti, vybraný bol projekt ktorý predkladal Ing. arch. Marián Sitarčík. 
  • 2. mája 2002 sa začalo so stavbou Kostola s farským centrom. 
  • 22. decembra 2002 na IV. adventnú nedeľu, Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup-metropolita, požehnal stavenisko nového kostola. 
  • 24. december 2005, polnočnou sv. omšou sme začali užívať náš nový kostol. 
  • 3. jún 2007 sa zapísal zlatými písmenami do histórie našej farnosti, ale i sídliska. V tento deň Mons. Alojz Tkáč, košický arcibislup-metropolita, konsekroval pevný oltár v novom kostole a požehnal priestory farskej budovy.  

Farári vo farnosti Sv. rodiny v Košiciach:

Mgr. Aurel Halajčík – 1.7.2015

ThLic. Ján Urban – 1.7.2000 – 30.6.2015

Mgr. Stanislav Takáč – 1.7.1992  – 30.6.2000

Kapláni vo farnosti Sv. rodiny v Košiciach:

Mgr. Michal Pavlík – 1.7.2018

Mgr. Michal Škulka – 1.7.2017

Mgr. Peter Vojtko – 15.9.2016 – 11.1.2018

Mgr. Peter Labanc – 1.7.2016

Mgr. Ľubomír Miškovič – 1.7.2014  – 30.6.2017

Mgr. František Voľanský – 1.7.2013  – 30.6.2016

Mgr. Peter Tirpák – 1.7.2011  – 30.6.2013

Mgr. Michal Harakaľ – 20.11.2010 – 30.6.2015

ThDr. Stanislav Ščerba – 1.7.2010  – 30.6.2011

Mgr. Jozef Oláh – 1.7.2009  – 30.6.2011

Mgr. Peter Sykora – 1.7.2007  – 30.6.2010

Mgr. František Petro – 1.7.2007  – 30.6.2009

Mgr. Jozef Kmec – 1.7.2003  – 30.6.2007

Mgr. Peter Hudymač – 1.7.2001 – 30.6.2003

Mgr. Daniel Bečaver – 1.10.1999 – 30.6.2001

Mgr. Ján Jakab – 1.7.1999 – 30.9.1999

Mgr. Stanislav Radvanský – 1.7.1997  – 30.6.1999

Kňazi rodáci:

Mgr. Eugen Jurkovič: vysvätený – 15.6.1991

Mgr. Ondrej Sabo:  vysvätený – 14.9.2002

Mgr. Jozef Vaľko:  vysvätený – 17.6.2006

Mgr. Rastislav Stuller, OSSA: vysvätený  5.9.2009

Mgr. Ján Obšitoš: vysvätený 19.6.2010