Oznamy

ČAS SLÁVENIA SV. OMŠÍ

NEDEĽA 630, 800, 930, 1100, 1800

PONDELOK – PIATOK 630, 1500, 1800

SOBOTA 630, 1800

15.9. Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie o 6:30, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:00

MARIÁNSKE VEČERADLO – je 13.9. a 19.9. o 17:00  

KRÍŽOVÁ CESTA – v stredu 14.9. na sviatok Povýšenia sv. Kríža o 16:00 od kostola ku krížu v lesoparku

Slávnostné bohoslužby vysielame prostredníctvom YouTube na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice

https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig

SVIATOSŤ ZMIERENIA vysluhujeme každý deň okrem nedele polhodinu pred svätou omšou

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA:

PONDELOK – PIATOK: 15:45 – 17:45 (okrem 14. a 15. septembra)

celodenná farská poklona: 19. júl a 25. september (7:00 – 18:00)

KANCELÁRIA:

Úradné hodiny sú v pracovných dňoch od 16:00 do 17.00. V úradných záležitostiach a so žiadosťou o duchovnú službu nás môžete kontaktovať i telefonicky alebo e-mailom:

telefón:            +421 55 799 42 57

e-mail:               kancelaria@svrodina.sk

Aktuálne oznamy zverejňujeme každý týždeň na úvodnej stránke.

Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za každú formu pomoci a finančnú podporu. Podporiť chod farnosti a prispieť milodarom na réžiu kostola môžete na bankovom účte:

IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574

ZBIERKA NA KOSTOL 

Všetkým vám ďakujeme za každý milodar, ktorým podporujete starostlivosť o posvätný priestor Kostola Svätej Rodiny. Naším najbližším zámerom je nahradiť terajšie stoličky v kostole lavicami a doplniť tak chýbajúce lavice na chóre i pod ním a centralizovať svätostánok do stredu chrámu. Prispieť môžete priamo na účet farnosti použitím uvedeného QR kódu v službe scan&pay: