Oznamy

 1. Predmodlievanie ruženca v budúcom týždni má na starosti 6. ruža a upratovanie kostola skupina č. 4 –PBZ.
 2. V pondelok 8.4. o 16:30 pozývame rodičov spolu s deťmi na DETSKÉ VEČERADIELKO.
 3. Rodičia, ktorí chcú umiestniť dieťa do našej Cirkevnej materskej školy sv. Bernadety, môžu svoju žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie doručiť od 8. do 11. apríla 2019 v kancelárii riaditeľky.
 4. V stredu je adorácia od 15:30 do večernej sv. omše a po nej biblický večer v PC.
 5. Veľkonočná sv. spoveď za účasti viacerých kňazov bude na budúcu sobotu 13. apríla dopoludnia od 9:00 do 12.00 a popoludní od 13:30 do 15:00.
 6. Chorých budeme spovedať v piatok 12.4. dopoludnia. Prihlásiť ich môžete v sakristii.
 7. Záujemcovia o leteckú púť do Lúrd 16. – 20. júna si môžu v sakristii vyzdvihnúť informačný leták o cene a programe púte. Prihlasovanie v sakristii.
 8. Záujemcovia o púť do Medjugorja 15.-22. septembra sa môžu prihlasovať v sakristii, kde dostanú bližšie informácie o farskej púti.
 9. Záujemcovia o farskú púť do Rajeckej Lesnej, Turzovky, na horu Butkov, Skalku pri Trenčíne a Staré Hory 18.-20. októbra sa tiež môžu hlásiť v sakristii.
 10. Letný tábor pre deti základných škôl bude 11.-16. augusta v podtatranskej prírode v Hutách na rozhraní Liptova a Oravy. Prihlasovanie sa začne od 1. mája.
 11. Obrady Kvetnej nedele sa začnú vonku pred kostolom. Prineste si do sprievodu ratolesti, zelené vetvičky, rozkvitnuté halúzky, či palmové listy na požehnanie.