Oznamy

S účinnosťou od 30. júna 2021 bol zrušený dišpenz, ktorý oslobodzoval veriacich od povinnosti zúčastniť sa na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.

ČAS SLÁVENIA SV. OMŠÍ:

5. júl – sviatok sv. Cyrila a Metoda: 6:30 – 7:30 – 8:30 – 10:00 – 18:00

NEDEĽA: 6:30 – 7:30 – 8:30 – 10:00 – 18:00

PONDELOK – SOBOTA: 6:30 a 18:00

KANCELÁRIA:

Úradné hodiny počas júla a augusta sú v pracovných dňoch po večernej omši od 18:45 do 19:30. V úradných záležitostiach a so žiadosťou o duchovnú službu nás môžete kontaktovať i telefonicky alebo e-mailom:

telefón:            +421 55 799 42 57

e-mail:               kancelaria@svrodina.sk

Aktuálne oznamy zverejňujeme každý týždeň na úvodnej stránke.

Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za každú formu pomoci a finančnú podporu. Podporiť chod farnosti a prispieť milodarom na réžiu kostola môžete na bankovom účte:

IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574