Oznamy

SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU
17.3. Piata pôstna nedeľa 1600 – 1800
23.3. Sobota pred Palmovou nedeľou 1600 – 1800
24.3. Palmová nedeľa 1600 – 1800
25.-27.3. Pondelok, utorok a streda vo Svätom týždni 1600 – 1800

2 %

Úctivo sa uchádzame o poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov pre Občianske združenie Deti-mládež-rodina, ktoré v našej farnosti zastrešuje podujatia organizované pre rodiny a deti. Ďakujeme za vašu podporu.

IČO: 35548169, právna forma: Občianske združenie, názov: OZ Deti – mládež – rodina

sídlo: Svätej rodiny č.1, PSČ: 040 22, obec: Košice

PREHĽAD FARSKÝCH PODUJATÍ:

 • 12.1.-14.1. kurz pre snúbencov
 • 27.1. farský ples od 1900
 • 3.2. farská sánkovačka – výlet do Vyšných Ružbách od 830
 • 7.2., 14.2., 21.2., 28.2., 6.3., 13.3., 19.3. sedem bolestí a radostí sv. Jozefa 1800
 • 9.2. pomazanie chorých 1500
 • 10.2. karneval pre deti od 1300
 • 11.2. zmierna poklona 1230 – 1730
 • 12.2.-18.2. Národný týždeň manželstva
 • 12.2. manželský večer 1900
 • 13.2. obnova manželských sľubov
 • 25.2., 3.3. a 10.3. Škola Panny Márie pre rodiny a deti 1600-1800
 • 19.3. farský deň otcov
 • 29.3. krížová cesta v lesoparku
 • 5.4. – 7.4. kurz pre snúbencov
 • 27.4. prvé sv. prijímanie
 • 18.5. birmovka 1100
 • 22.5. – 26.5. farská púť do Poľska
 • 3.6. výročie posviacky kostola
 • 1.7. výročie zriadenia farnosti
 • 19.7. výročná celodenná poklona

ČAS SLÁVENIA SV. OMŠÍ:

PONDELOK – PIATOK 630, 1500, 1800
SOBOTA 630 a 1800
NEDEĽA 630, 800, 930, 1100 a 1800
28.3. ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE 930 katedrála, 1800 svätá omša
29.3. PIATOK UTRPENIA PÁNA 1500 obrady, 1830 krížová cesta
30.3. SVÄTÁ SOBOTA 800 ranné chvály , 1800 vešpery, 1830 vigília
31.3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 630, 800, 930, 1100 a 1800
1. 4. VEĽKONOČNÝ PONDELOK 630, 800, 930, 1100 a 1800

POŽEHNANIE VEĽKONOČNÝCH POKRMOV
30.3. SOBOTA 1400, 1500, 1600 a 31.3. NEDEĽA 600

SVIATOSŤ ZMIERENIA

 • denne PONDELOK – SOBOTA polhodina pred každou sv. omšou
 • vo štvrtok pred prvým piatkom o 2000
 • na prvý piatok o 1700

SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU
17.3. Piata pôstna nedeľa 1600 – 1800
23.3. Sobota pred Palmovou nedeľou 1600 – 1800
24.3. Palmová nedeľa 1600 – 1800
25.-27.3. Pondelok, utorok a streda vo Svätom týždni 1600 – 1800

EUCHARISTICKÁ POKLONA

 • denne PONDELOK – PIATOK po popoludňajšej sv. omši až do večernej sv. omše (1545-1745)
 • vo štvrtok pred prvým piatkom o 2000
 • poklona Zelený štvrtok – Getsemany 1930– 2030
 • poklona pri Božom hrobe je nepretržitá od veľkopiatkových obradov do sobotných vešpier
 • v mesiacoch júl a august: každý štvrtok po večernej sv. omši do 2000
 • celodenná farská poklona je 19. júla a 25. septembra (700-1800)
 • 31. decembra od 2300 s eucharistickým požehnaním na prelome rokov

MARIÁNSKE VEČERADLO – je každú prvú sobotu v mesiaci o 630 a každý 13. deň v mesiaci o 1700 

KRÍŽOVÁ CESTA
Piatky v Pôstnom období 1715
Nedele počas Pôstneho obdobia 1500
Veľký piatok 1830 od kríža pred kostolom ku krížu v lesoparku

KANCELÁRIA:

Úradné hodiny sú v pracovných dňoch od 1600 do 1700 hod. (v mesiacoch júl a august od 1845 do 1930). V úradných záležitostiach a so žiadosťou o duchovnú službu nás môžete kontaktovať i telefonicky alebo e-mailom:

telefón:            +421 55 799 42 57

e-mail:               kancelaria@svrodina.sk

Aktuálne oznamy zverejňujeme každý týždeň na úvodnej stránke.

Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za každú formu pomoci a finančnú podporu. Podporiť chod farnosti a prispieť milodarom na réžiu kostola môžete na bankovom účte:

IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574

MILODARY NA KOSTOL 

Všetkým vám ďakujeme za každý milodar, ktorým podporujete starostlivosť o posvätný priestor Kostola Svätej Rodiny. Naším najbližším zámerom je nahradiť terajšie stoličky v kostole lavicami a doplniť tak chýbajúce lavice na chóre i pod ním a centralizovať svätostánok do stredu chrámu. Prispieť môžete priamo na účet farnosti použitím uvedeného QR kódu v službe scan&pay: