Oznamy

ČAS SLÁVENIA SV. OMŠÍ

10.4. PALMOVÁ NEDEĽA 630, 730, 830, 1000, 1100, 1800

PONDELOK – PIATOK 630, 1500, 1800             

SOBOTA 630, 1800

NEDEĽA 630, 730, 830, 945, 1100, 1800

Slávnostné bohoslužby vysielame prostredníctvom YouTube na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice

https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig

SVIATOSŤ ZMIERENIA vysluhujeme každý deň okrem nedele polhodinu pred svätou omšou

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA:

zmierne poklony – nedeľa, pondelok a utorok pred začiatkom Pôstu (od rannej svätej omše do večernej)

31.12.2021 adorácia na konci roka 2300 – 2400
1.1.2022 novoročné modlitbové večeradlo 1900 – 2000
6.1.2022 adorácia Hora Sancta 1900 – 2000

celodenná farská poklona: 19. júl a 25. september (7:00 – 18:00)

KANCELÁRIA:

Úradné hodiny sú v pracovných dňoch od 16:00 do 17:00. V úradných záležitostiach a so žiadosťou o duchovnú službu nás môžete kontaktovať i telefonicky alebo e-mailom:

telefón:            +421 55 799 42 57

e-mail:               kancelaria@svrodina.sk

Aktuálne oznamy zverejňujeme každý týždeň na úvodnej stránke.

Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za každú formu pomoci a finančnú podporu. Podporiť chod farnosti a prispieť milodarom na réžiu kostola môžete na bankovom účte:

IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574

ZBIERKA NA KOSTOL 

Všetkým vám ďakujeme za každý milodar, ktorým podporujete starostlivosť o posvätný priestor Kostola Svätej Rodiny. Naším najbližším zámerom je nahradiť terajšie stoličky v kostole lavicami a doplniť tak chýbajúce lavice na chóre i pod ním a centralizovať svätostánok do stredu chrámu. Prispieť môžete priamo na účet farnosti použitím uvedeného QR kódu v službe scan&pay: