Oznamy

Od 19. apríla 2021 sa bohoslužby sa slávia za účasti veriacich. Počet účastníkov na sv. omši je obmedzený na 50 osôb – 1 osoba na 15 m2 – do tohto počtu sa nerátajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Aktuálne informácie nájdete tu:

Prostredníctvom YouTube na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice vysielame sv. omše: v pracovných dňoch o 18:00, v sobotu o 6:30 a v nedeľu o 8:30.

https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig

Časy sv. omší:

pondelok     6:30 – 15:00 – 18:00

utorok         6:30 – 15:00 – 18:00

streda          6:30 – 17:00 – 18:00

štvrtok         6:30 – 17:00 – 18:00

piatok          6:30 – 15:00 – 16:30

sobota         6:30 – 18:00

nedeľa         6:30 – 7:30 – 8:30 – 9:30 – 10:30 – 11:30 – 18:00

KANCELÁRIA:

Úradné hodiny sú v pracovné dni od 16:00 do 17:00. Kancelária je k dispozícii na vybavenie nevyhnutných záležitostí. V ostatných úradných záležitostiach a so žiadosťou o duchovnú službu nás v uvedenom čase môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom:

telefón:            +421 55 799 42 57

e-mail:               kancelaria@svrodina.sk

Aktuálne oznamy na každý týždeň nájdete na úvodnej stránke.

Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za každú formu pomoci a finančnú podporu. Podporiť chod farnosti a prispieť milodarom na réžiu kostola môžete na bankovom účte:

IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574