Oznamy

Od 1. januára 2021 sa bohoslužby sa slávia bez účasti veriacich.

Sväté omše slávime každý deň na prijaté úmysly a sú vysielané prostredníctvom YouTube. Na ich sledovanie sa prihláste na odber kanála Farnosť Svätej Rodiny Košice:

https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig

22.2. Pondelok – Katedra sv. apoštola Petra 18:00 svätá omša a vešpery

23.2. Utorok – 18:00 svätá omša

24.2. Streda – 18:00 sv. omša, pobožnosť k sv. Jozefovi, katechéza a adorácia

25.2. Štvrtok 18:00 svätá omša

26.2. Piatok – 17:15 krížová cesta, 18:00 svätá omša

27.2. Sobota – 17:00 mariánske večeradlo, 18:00 svätá omša

28.2. Nedeľa – 8:30 svätá omša

9:30 katechéza pre prvoprijímajúce deti

15:00 krížová cesta a korunka Božieho milosrdenstva

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť s maximálnym počtom 6 účastníkov.

Bližšie informácie nájdete vo farskom bulletine:

KANCELÁRIA:

Úradné hodiny sú v pracovné dni od 16:00 do 17:00. Kancelária je k dispozícii na vybavenie nevyhnutných záležitostí. V ostatných úradných záležitostiach a so žiadosťou o duchovnú službu nás v uvedenom čase môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom:

telefón:            +421 55 799 42 57

e-mail:               kancelaria@svrodina.sk

Aktuálne oznamy na každý týždeň nájdete na úvodnej stránke.

Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za každú formu pomoci a finančnú podporu. Podporiť chod farnosti a prispieť milodarom na réžiu kostola môžete na bankovom účte:

IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574