Oznamy

PREHĽAD FARSKÝCH PODUJATÍ 2024:

 • 12.1.-14.1. kurz pre snúbencov
 • 27.1. farský ples od 1900
 • 3.2. farská sánkovačka – výlet do Vyšných Ružbách od 830
 • 7.2., 14.2., 21.2., 28.2., 6.3., 13.3., 19.3. sedem bolestí a radostí sv. Jozefa 1800
 • 9.2. pomazanie chorých 1500
 • 10.2. karneval pre deti od 1300
 • 11.2. zmierna poklona 1230 – 1730
 • 12.2.-18.2. Národný týždeň manželstva
 • 12.2. manželský večer 1900
 • 13.2. obnova manželských sľubov
 • 25.2., 3.3. a 10.3. Škola Panny Márie pre rodiny a deti 1600-1800
 • 19.3. farský deň otcov
 • 29.3. krížová cesta v lesoparku
 • 5.4. – 7.4. kurz pre snúbencov
 • 27.4. prvé sv. prijímanie
 • 1.5. farský výlet do Muszyny
 • 2.5. detské večeradielko
 • 4.5. púť do Krakowa s Rádiom Lumen
 • 12.5. ďakovná púť rodín prvoprijímajúcich detí do Gaboltova
 • 16.5. farská púť do Obišoviec na turíčnu novénu 16:00
 • 18.5. birmovka 1100 a turíčna vigília 2000
 • 22.5. – 26.5. farská púť do Poľska
 • 3.6. výročie posviacky kostola
 • 5.6. duchovná obnova pre Ružencové bratstvo
 • 21.-23. duchovná obnova pre zamestnancov CMŠ sv. Bernadety
 • 1.7. výročie zriadenia farnosti
 • 3.7.-11.7. novéna za manželov a rodiny k sv. Ľudovítovi a Zélii Martinovým
 • 8.7.-13.7. rodinný tábor
 • 11.7. púť seniorov do Levoče 5:30
 • 19.7. výročná celodenná poklona
 • 6.9.-8.9. kurz pre snúbencov
 • 7.9.-13.9. púť do Medjugorja
 • 13.10.-18.10. letecká púť: Neapol, Pompeje, San Giovanni Rotondo, Gargano, Loreto, Bari
 • 15.2.-20.2. 2025 letecká púť: Rím

ČAS SLÁVENIA SV. OMŠÍ:

JÚL – AUGUST:
PONDELOK – SOBOTA 630, 1800
NEDEĽA 630, 800, 930, 1800
15.8. NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE 630, 800, 1630, 1800

SVIATOSŤ ZMIERENIA

 • vo všedné dni: polhodina pred každou sv. omšou
 • vo štvrtok pred prvým piatkom o 2000
 • na prvý piatok o 1700

EUCHARISTICKÁ POKLONA

 • september – jún: každý pracovný deň po popoludňajšej sv. omši až do večernej sv. omše (1545-1745)
 • júl – august: každý štvrtok po večernej sv. omši do 2000
 • vo štvrtok pred prvým piatkom o 2000
 • poklona Zelený štvrtok – Getsemany 1930– 2030
 • poklona pri Božom hrobe je nepretržitá od veľkopiatkových obradov do sobotných vešpier
 • v mesiacoch júl a august: každý štvrtok po večernej sv. omši do 2000
 • celodenná farská poklona je 19. júla a 25. septembra (700-1800)
 • 31. decembra od 2300 s eucharistickým požehnaním na prelome rokov

MARIÁNSKE VEČERADLO – je každú prvú sobotu v mesiaci o 630 a každý 13. deň v mesiaci o 1700 

KRÍŽOVÁ CESTA
Piatky v Pôstnom období 1715
Nedele počas Pôstneho obdobia 1500
Veľký piatok 1830 od kríža pred kostolom ku krížu v lesoparku

KANCELÁRIA:

Úradné hodiny sú v pracovných dňoch od 1600 do 1700 hod. (v mesiacoch júl a august od 1845 do 1930). V úradných záležitostiach a so žiadosťou o duchovnú službu nás môžete kontaktovať i telefonicky alebo e-mailom:

telefón:            +421 55 799 42 57

e-mail:               kancelaria@svrodina.sk

Aktuálne oznamy zverejňujeme každý týždeň na úvodnej stránke.

Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za každú formu pomoci a finančnú podporu. Podporiť chod farnosti a prispieť milodarom na réžiu kostola môžete na bankovom účte:

IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574

MILODARY NA KOSTOL 

Všetkým vám ďakujeme za každý milodar, ktorým podporujete starostlivosť o posvätný priestor Kostola Svätej Rodiny. Naším najbližším zámerom je nahradiť terajšie stoličky v kostole lavicami a doplniť tak chýbajúce lavice na chóre i pod ním a centralizovať svätostánok do stredu chrámu. Prispieť môžete priamo na účet farnosti použitím uvedeného QR kódu v službe scan&pay: