Oznamy

ČAS SLÁVENIA SV. OMŠÍ

NEDEĽA 630, 800, 930, 1100, 1800

PONDELOK – PIATOK 630, 1500, 1800

SOBOTA 630, 1800

SV. OMŠE POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV:

24.12. Štedrý deň 1600, 2200, 2400

25.12. Narodenie Pána 630,  800,  930,  1100,  1800

26.12. Sviatok sv. Štefana 630,  800,  930,  1100,  1800

30.12. Odpust Svätej Rodiny 630,  1500,  1800

31.12.  Te Deum 630,  1500

1.1. Nový rok – Slávnosť Bohorodičky Panny Márie 630,  800,  930,  1100,  1800

6.1. Zjavenie Pána 630,  800,  930,  1100,  1800

MARIÁNSKE VEČERADLO – je na prvú sobotu o 6.30 a na 13. deň v mesiaci o 17:00 

Slávnostné bohoslužby vysielame prostredníctvom YouTube na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice

https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig

SVIATOSŤ ZMIERENIA

  • vo všedné dni polhodinu pred popoludňajšou a večernou sv. omšou
  • po rorátnej sv. omši
  • od 17. do 22. decembra: 16:00 – 18:00

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA

Koncoročná poklona 31.12. od 23:00 do polnoci.

PONDELOK – PIATOK: 15:45 – 17:45 (štvrtok do 17.00)

celodenná farská poklona: 19. júl a 25. september (7:00 – 18:00)

KANCELÁRIA:

Úradné hodiny sú v pracovných dňoch od 16:00 do 17.00. V úradných záležitostiach a so žiadosťou o duchovnú službu nás môžete kontaktovať i telefonicky alebo e-mailom:

telefón:            +421 55 799 42 57

e-mail:               kancelaria@svrodina.sk

Aktuálne oznamy zverejňujeme každý týždeň na úvodnej stránke.

Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za každú formu pomoci a finančnú podporu. Podporiť chod farnosti a prispieť milodarom na réžiu kostola môžete na bankovom účte:

IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574

MILODARY NA KOSTOL 

Všetkým vám ďakujeme za každý milodar, ktorým podporujete starostlivosť o posvätný priestor Kostola Svätej Rodiny. Naším najbližším zámerom je nahradiť terajšie stoličky v kostole lavicami a doplniť tak chýbajúce lavice na chóre i pod ním a centralizovať svätostánok do stredu chrámu. Prispieť môžete priamo na účet farnosti použitím uvedeného QR kódu v službe scan&pay: