Oznamy

Sv. omše počas letných prázdnin v mesiacoch JÚL a AUGUST:

pondelok – sobota: 6:30 a 18:00

nedeľa: 7:00, 8:00, 9:30 a 18:00

5. júl – sviatok sv. Cyrila a Metoda: 6:30, 8:00, 9:30 a 18:00

15. august – prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie: 6:30, 8:00, 16:30 a 18:00

Úmysly na sv. omše sa zapisujú vo farskej kancelárii.

Adorácia počas letných prázdnin je každú stredu po večernej sv. omši do 20:00.

Spovedanie je polhodinu pred každou sv. omšou – každý deň okrem nedele.

Úradné hodiny: farská kancelária je počas letných prázdnin otvorená po večernej sv. omši (18:45 – 19:15).

Aktuálne oznamy na každý týždeň nájdete na úvodnej stránke.