Oznamy

ČAS SLÁVENIA SV. OMŠÍ – (Z: režim ZÁKLAD, O: režim OČKOVANÍ + DETI):

NEDEĽA: 6:30/Z – 7:30/O – 8:30/O – 9:45/O – 11:00/O – 18:00/O

PONDELOK – PIATOK: 6:30/Z – 15:00/Z 18:00 /Z (štvrtok 18:00/O)

SOBOTA: 6:30/Z 18:00/Z

ÚČASŤ NA SV. OMŠIACH:

  • každý účastník je povinný mať respirátor
  • pred príchodom na bohoslužbu si už doma pripravte prezenčný lístok s uvedením mena, priezviska a tel. kontaktu, ktorý pri vstupe do kostola vložíte do označenej schránky
  • pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu sa zakazuje kombinovanie rôznych režimov pre jedno podujatie, preto sme nútení vyčleniť bohoslužby v samostatných režimoch OČKOVANÍ alebo ZÁKLAD
  • bohoslužobný čas v režime OČKOVANÍ je vyhradený pre očkovaných a pre deti do 12 rokov a 2 mesiacov bez obmedzenia počtu
  • bohoslužobný čas v režime ZÁKLAD je vyhradený pre všetkých, teda i neočkovaných, ale s obmedzením počtu – 1 osoba na 15 m2
  • od pondelka do soboty budú v režime ZÁKLAD všetky sv. omše okrem štvrtkovej večernej omše s katechézou pre deti
  • sv. omše v režime OČKOVANÍ + deti budú vo štvrtok o 18:00 a v nedeľu všetky nedeľné sv. omše okrem prvej omše ráno (o 6:30 platí režim ZÁKLAD, ako aj v sobotu večer)

na prezenčný lístok sa uvádza meno a priezvisko, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, dátum a čas navštívenej bohoslužby

PROGRAM ŽIVÉHO VYSIELANIA BOHOSLUŽIEB:

Ponúkame vám živé vysielanie niektorých slávnosti z nášho farského kostola. Na ich sledovanie sa prihláste na odber kanála Farnosť Svätej Rodiny Košice v službe YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig

NEDEĽA o 8:30 – svätá omša

ŠTVRTOK o 18:00 – svätá omša za účasti detí

KANCELÁRIA:

Úradné hodiny sú v pracovných dňoch (okrem 14.9.) od 16:00 do 17:00. V úradných záležitostiach a so žiadosťou o duchovnú službu nás môžete kontaktovať i telefonicky alebo e-mailom:

telefón:            +421 55 799 42 57

e-mail:               kancelaria@svrodina.sk

Aktuálne oznamy zverejňujeme každý týždeň na úvodnej stránke.

Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za každú formu pomoci a finančnú podporu. Podporiť chod farnosti a prispieť milodarom na réžiu kostola môžete na bankovom účte:

IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574