Farské oznamy 16. – 22. máj

SVÄTÉ OMŠE A SPOVEDANIE – Nedeľné omše slávime o 6:30, 7:30, 8:30, 9:45 pre rodiny s deťmi, 11:00 a 18:00 hod. Cez týždeň sú sv. omše v zvyčajných časoch.
Sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred sv. omšou od pondelka do soboty. 

FARSKÁ KANCELÁRIA – Farská kancelária je otvorená v pracovné dni od 16:00 do 17:00 hod.

ADORÁCIAEucharistická adorácia bude od pondelka do štvrtku po popoludňajšej sv. omši až do večernej sv. omše.

MÁJOVÁ POBOŽNOSŤ – Pobožnosť v mesiaci máj sa modlíme po večernej svätej omši.

SYNODÁLNE SPOLOČENSTVO – V stredu po večernej sv. omši pozývame všetkých, ktorí chcú mať účasť na synode vyhlásenej pápežom Františkom na stretnutie v pastoračnom centre.

FARSKÁ PÚŤ – POĽSKO – Prosíme všetkých prihlásených, aby v sakristii kostola vyplatili 150€ za púť. Zároveň v utorok Vás po večernej svätej omši pozývame na informačné stretnutie.

DETSKÉ VEČERADLO – Pozývame Vás na detské modlitbové večeradlo, ktoré sa budeme modliť v pondelok 30.5. o 16:30 hod.

LETNÝ FARSKÝ TÁBOR – V dňoch 11.-15. júla pozývame všetky deti vo veku 7-14 rokov na pobytový farský letný tábor, ktorý sa uskutoční v rekreačnej oblasti Domaša. V cene 120€ je zarátané: autobusová doprava, ubytovanie, 5krát denne strava, celodenný pitný režim, plavba loďou a iné fakultatívne výlety. Nahlásiť a vyplatiť je potrebné v sakristii kostola do 5. júna. Pri nahlásení je potrebné vyzdvihnúť si prihlášku a iné tlačivá.

ZBIERKA NA POTREBY KOSTOLA – Pravidelná zbierka na kostol bude na budúcu nedeľu 22.5. Milodary jednotlivcov na lavice a svätostánok prijímame kedykoľvek v sakristii alebo v kancelárii.

Share

You may also like...