Farské oznamy 9. – 15. máj

SVÄTÉ OMŠE A SPOVEDANIE – Nedeľné omše slávime o 6:30, 7:30, 8:30, 9:45 pre rodiny s deťmi, 11:00 a 18:00 hod. Cez týždeň sú sv. omše v zvyčajných časoch.
Sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred sv. omšou od pondelka do soboty. 

FARSKÁ KANCELÁRIA – Farská kancelária je otvorená v pracovné dni od 16:00 do 17:00 hod.

ADORÁCIAEucharistická adorácia bude od pondelka do piatku po popoludňajšej sv. omši až do večernej sv. omše.

MÁJOVÁ POBOŽNOSŤ – Počnúc budúcim týždňom sa májovú pobožnosť budeme modliť po večernej sv. omši.

VEČERADLO – Modlitbové večeradlo sa pomodlíme v piatok 13.5. o 17:00 hod.

SYNODÁLNE SPOLOČENSTVO – V stredu po večernej sv. omši pozývame všetkých, ktorí chcú mať účasť na synode vyhlásenej pápežom Františkom na stretnutie v pastoračnom centre.

PERNÍKY KU DŇU MATIEK – Dnes vám pri východe z kostola ponúkame perníky, ktorými môžete obdarovať svoje mamy, pri príležitosti dňa matiek. Kúpou perníkov podporíte našu farnosť.

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA – Dnes je zbierka na potreby kňazského seminára v Košiciach. Zároveň ste všetci pozvaní na deň otvorených dverí v kňazskom seminári s bohatým programom so začiatkom o 15:00 hod. Bude aj tombola. Srdečne pozývame hlavne rodiny s deťmi. Bližšie informácie v bulletine.

MILODAR NA KOSTOL – Z pohrebu Anastázie Vargovej darovali milodar na kostol v sume 1267,- €.

ZBIERKA NA POTREBY KOSTOLA – Milodary jednotlivcov na lavice a svätostánok prijímame kedykoľvek v sakristii alebo v kancelárii.

Share

You may also like...