Farské oznamy 11.-17. júl

NOVÉNA K SV. ĽUDOVÍTOVI A ZÉLII od pondelka (4. – 12. júla) sa pri večerných omšiach modlíme novénu k sv. Ľudovítovi a Zélii Martinovým za manželov a rodiny našej farnosti i celého mesta – v utorok 12. júla na sviatok sv. manželov môžu manželia pri svätej omši prijať osobitné požehnanie s relikviami svätcov

FARSKÝ DETSKÝ TÁBOR – odchod autobusu s deťmi je v pondelok 11.7. o 8:00 – prosíme rodičov, ktorí neboli na predchádzajúcom informačnom stretnutí, aby prišli už o 7:30

PÚŤ DO POĽSKA – v sobotu 23. júla vás pozývame na púť do Nowego Targu a do Ružencovej záhrady v Ludźmierzi s odchodom autobusu spred kostola ráno o 7:00 hod. V Nowom Targu bude i možnosť nákupov. Po spoločnom obede budeme sláviť sv. omšu v Ludźmierzi a pomodlíme sa v ružencovej záhrade. Poplatok za autobus a obed je 32 €. Záujemcov prosíme, aby sa nahlásili v sakristii najneskôr do budúcej nedele 17. júla. USB s fotografiami z májovej púte v Poľsku si môžete vyzdvihnúť v sakristii.

SV. OMŠE – slávime v nedeľu o 7:00, 8:30, 10:00 a 18:00, v týždni o 6:30 a 18:00

INTENCIE – úmysly na sv. omše, ktoré nemusia byť slávené v našom kostole, vám radi odslúžime v najbližších dňoch počas júla a augusta

SVIATOSŤ ZMIERENIA – vysluhujeme polhodinu pred sv. omšou

EUCHARISTICKÁ POKLONA – počas prázdnin je v stredu po večernej omši do 20:00

ÚRADNÉ HODINY – farská kancelária je v pracovných dňoch otvorená po večernej omši do 19:30

ZÁPIS NA PRÍPRAVU NA 1. SV. PRIJÍMANIE A BIRMOVKU – vyplnené prihlášky treba priniesť do farskej kancelárie – tlačivá sú k dispozícii v sakristii a na webovej stránke farnosti

Pane, Ty si dal svätým manželom Ľudovítovi a Zélii Martinovým milosť posväcovať sa v manželskom a rodičovskom živote; daj, prosíme, aby sme Ťa na ich príhovor milovali a verne Ti slúžili. Nech je svätosť ich života príkladom pre našu rodinnú svornosť.

Sv. Ľudovít a Zélia, orodujte za nás!

Share

You may also like...