Farské oznamy – 2. veľkonočný týždeň

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA – o 15:00 bude adorácia s pobožnosťou ku cti Božieho milosrdenstva – kto sa v Nedeľu Božieho milosrdenstva zúčastní na pobožnosti ku cti Božieho milosrdenstva alebo sa aspoň pred Najsvätejšou  sviatosťou (pred svätostánkom) pomodlí Modlitbu Pána (Otče náš), vyzná vieru (Verím v Boha) a pripojí nábožné zvolanie k milosrdnému Ježišovi (napr. Ježišu, dôverujem ti!) môže za obvyklých podmienok získať milosť úplných odpustkov

CESTA SVETLA – na budúcu nedeľu o 15:00 bude veľkonočná pobožnosť Cesta Svetla so 14 zastaveniami, ktorými si pripomíname stretnutia učeníkov so vzkrieseným Pánom po jeho zmŕtvychvstaní

NEDEĽNÝ RUŽENEC – spoločná modlitba ruženca v kostole počas aprílových nedieľ bude po popoludňajšej pobožnosti

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – počas týždňa je v pondelok až piatok od popoludňajšej do večernej sv. omše

ZBIERKA NA KOSTOL – v nedeľu 23.4. je mesačná zbierka na investičné výdaje farnosti, PBZ všetkým za starostlivosť o Boží dom

PLATOBNÝ TERMINÁL – vám, ktorým vyhovuje poskytnúť svoj milodar na kostol bezhotovostne, môžete využiť platobný terminál, ktorý je dostupný v zadnej časti kostola pri hlavnom vchode

ZÁPIS DO CMŠ – 16. apríl je dňom spomienky na sv. Bernadetu, do jej príhovoru zverujeme našu materskú školu, ktorá je jej zasvätená a pozývame rodičov, ktorí majú dieťa v predškolskom veku, na zápis do našej škôlky: podať žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môžete priamo v CMŠ v budúcom týždni:

Utorok 18.4.2023 od 13:00 do 17:00 hod.

Streda 19.4.2023 od 13:00 do 17:00 hod.

Štvrtok 20.4.2023 od 8:00 do 13:00 hod.

Piatok 21.4.2023 od 8:00 do 12:00 hod.

PÚŤ DO KRAKOWA – v sobotu 6. mája vás pozývame na Rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakowe spolu s Rádiom Lumen, odchod autobusu je spred kostola ráno o 3:00 hod. – prihlásiť sa treba v sakristii s poplatkom za dopravu 27 €

https://www.lumen.sk/aktualita/tento-rok-konecne-putujeme-do-krakova-.html

MISIE V ŤAHANOVCIACH – počas nasledujúceho týždňa sa vo Farnosti sv. Dominika Savia na sídlisku Ťahanovce konajú ľudové misie, ich program nájdete na:

https://www.tahanovce.rimkat.sk/aktuality/program-farskych-misii-2023/

2 % – prosíme vás o podporu nášho OZ Deti – mládež – rodina poukázaním 2 % zaplatenej dane, čím podporíte farské aktivity pre deti, mládež a rodiny

Share

You may also like...