Popolcová streda

Popolcová streda je deň prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, ktoré sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života. Zákon pôstu zaväzuje všetkých plnoletých až do začiatku 60. roku života.

Sväté omše na Popolcovú stredu: 6:30, 8:00 GymES, 15:00, 16:30, 18:00 – pri svätých omšiach budeme poznačení popolom. Popolec sa udeľuje sypaním popola na hlavu (nie značením v tvare kríža).

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-na-postne-obdobie-2022

Share

You may also like...