Nedeľný pozdrav 25.10.

Drahí bratia a sestry, v týchto dňoch pravidelne sledujeme aktuálne vyhlásenia vlády a nariadenia kompetentných orgánov k prijatiu opatrení z dôvodu šíriacej sa pandémie  koronavírusu. Aj vo farnostiach a v kostoloch sme museli prijať mnohé obmedzenia a robíme to v láske k Bohu a z lásky k blížnym.

Náš Pán dostal dnes v evanjeliu otázku: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ Jeho odpoveď poznáme. Najväčšie prikázania sú dve a patria neodlučiteľne k sebe: Milovať Boha celým srdcom a blížneho ako seba samého. Ježiš nám hovorí, že „na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“

Ježiš definuje najväčšie prikázanie – zákon lásky – ktorý sa prejavuje vo vzťahu k Bohu a vo vzťahu k ľuďom okolo nás. Tieto dva okruhy záujmov nášho srdca nami hýbu a patria k sebe ako kolesá na bicykli. Tvoria kolesá nášho životného šťastia. Bez ohľadu na to, koľko prevodov lásky sme schopní zvládnuť, je dôležité, aby sme dokázali obidve kolesá udržať v rovnakej rýchlosti. Ona je zárukou nášho bezpečia. Prudké pribrzdenie kolesa vpredu, by jazdca zhodilo zo sedadla. Zabrzdenie rozvoja vzťahu človeka k Bohu do plnosti lásky nám zapríčiňuje životnú haváriu. Predné koleso bicykla je prepojené s riadením a udáva životné smerovanie. Je tak reprezentantom našej lásky k Bohu, ktorá je formovaná riadiacimi jednotkami srdca, duše a mysle. Zadné koleso má dokonalú podobu predného. Každé zapretie sa do pedálov ho uvádza do pohybu a dáva mu silu rozhýbať to prvé, na ktoré sa tak podobá. Každý prejav lásky k blížnym sa premieta do nášho vzťahu lásky k Bohu. A každý náš vzťah k blížnym sa odvíja v stope kolesa lásky k Bohu, pretože on každého miloval prvý.

Prvé koleso udáva smer, druhé zas tempo. Ak vkladám do každého pohybu pedálov celého seba, sila lásky nezostáva zatvorená vo mne, ale vstupuje do všetkých vzťahov k blížnym a pripodobňuje ma Bohu, ktorý ma v láske predchádza, aby som ho mohol nasledovať. Ak vo všetkom, čo hýbe mojím srdcom, dušou i mysľou, bezvýhradne milujem Boha, ktorý je mojou silou na udržanie kolies môjho šťastia v neustálom pohybe vpred, mám veľkú šancu zvládnuť akúkoľvek etapu života a získať celkové víťazstvo životného tour, na ktorom nikdy nie som sám, ale patrím do silnému tímu Kristovej Cirkvi.

Láska k Bohu a úcta k človeku nás držia v správnej rovnováhe a tú sa učíme zachovať rešpektovaním terajších obmedzení a prijímame ich v láske k Bohu, ktorého môžeme milovať v blížnych.

Prajem Vám požehnanú nedeľu. Pán s Vami!

Váš duchovný otec Aurel

Share

You may also like...