Farské oznamy 29.8.-4.9.

BOHOSLUŽOBNÝ ČAS – do soboty 3.9. slávime sväté omše v prázdninovom režime (6:30 a 18:00), od prvej septembrovej nedele 4.9. budú nedeľné omše o 6.30, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:00 a vo všedné dni po prvej nedeli od 5.9. budú v pondelok – piatok o 6:30, 15:00, 18:00 a v sobotu o 6:30 a 18:00

SVIATOSŤ ZMIERENIA – vysluhujeme polhodinu pred každou sv. omšou a na prvý piatok večer od 17:00

ADORÁCIA – je v stredu 31.8. po večernej omši do 20:00

HORA SANCTA – vo štvrtok 1.9. bude eucharistická poklona o 20:00 a počas nej budeme vysluhovať sviatosť zmierenia

ÚRADNÉ HODINY – farská kancelária je v nasledujúcom týždni (29.8. – 2.9.) otvorená po večernej omši do 19:30

FATIMSKÁ SOBOTA – modlitbové večeradlo na prvú sobotu bude v Dóme sv. Alžbety s o. biskupmi o 9:30 v rámci celodiecéznych rekolekcií

STRETNUTIE RUŽENCOVÉHO BRATSTVA – bude na prvú nedeľu o 16:45 – kto by mal záujem stať sa členom ružencového bratstva v našej farnosti, nech sa prihlási v sakristii

POBOŽNOSŤ K BOŽSKÉMU SRDCU – bude na prvú nedeľu o 17:30

VENI SANCTE – vzývanie Ducha Svätého a požehnanie detských aktoviek pred začiatkom školského roka bude pri svätej omši venovanej rodinám a deťom v nedeľu o 9:30

ZÁPIS NA PRÍPRAVU NA 1. SV. PRIJÍMANIE A BIRMOVKU – vyplnené prihlášky treba priniesť do farskej kancelárie – tlačivá sú k dispozícii v sakristii a na webovej stránke farnosti

FARSKÁ PÚŤ –  pozývame vás na farskú púť na Staré Hory, horu Butkov a do Šaštína v dňoch 14. – 16. októbra (piatok – sobota – nedeľa), cena púte je 120 €/os. a zahŕňa poplatok za autobusovú dopravu a 2x ubytovanie s plnou penziou – prihlásiť sa treba v sakristii so zálohou 20 €/os., zvyšná časť poplatku sa uhrádza v deň odchodu na púť (členovia ružencového bratstva majú zľavu 20 €, preto neuhrádzajú zálohu)

Share

You may also like...