Nedeľný program – 12. december

Sväté omše sú v režime OP s obmedzením účasti pre 30 osôb (OP = očkovaní a tí, ktorí prekonali covid-19 za posledných 180 dní).

Na spoveď a sv. prijímanie mimo sv. omše v rámci individuálnej pastorácie môžu prísť všetci, aj neočkovaní, jednotlivo.

12.12. nedeľasv. omše o 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 17:00, 18:00

SV. PRIJÍMANIE: 12:15 – 13:00 a 15:00 – 16:00

ÚMYSLY SV. OMŠÍ:

6:30 ZBP Ladislav a Mária s rodinou

7:30 ZBP Martin, Adriana, Mária, Martinka

8:30 ZBP Marián 50 r.

9:30 ZBP rod. Krakovská

10:30 za farnosť

11:30 na úmysel celebranta

17:00 na úmysel celebranta

18:00 ZBP Mária s rodinou

Share

You may also like...