Farské oznamy 4.-10. júl

SV. OMŠE VO VŠEDNÉ DNI – od 1. júla sú v týždni sv. omše o 6:30 a 18:00

NEDEĽNÉ SV. OMŠE – v mesiacoch júl a august slávime o 7:00, 8:30, 10:00 a 18:00

– sv. omše 5. júla na sviatok sv. Cyrila a Metoda budú v tiež v uvedených nedeľných časoch

PRVONEDEĽNÁ POBOŽNOSŤ – je o 17:30, predtým je stretnutie ružencového bratstva o 16:45

NOVÉNA K SV. ĽUDOVÍTOVI A ZÉLII od pondelka (od 4. do 12. júla) sa pri večerných omšiach modlíme novénu k sv. Ľudovítovi a Zélii Martinovým za manželov a rodiny našej farnosti i celého mesta

SVIATOSŤ ZMIERENIA – vysluhujeme polhodinu pred sv. omšou

EUCHARISTICKÁ POKLONA je každú stredu po večernej omši do 20:00

ÚRADNÉ HODINY – farská kancelária je otvorená v pracovné dni po večernej omši do 19:30

PÚŤ DO POĽSKA – v sobotu 23. júla vás pozývame do Nowego Targu a doružencovej záhrady Ludźmierz. V Nowom Targu bude možnosť nákupu a po chutnom obede budeme sláviť sv. omšu v Ludźmierzi, po nejprežijeme modlitbu posvätného ruženca v ružencovej záhrade. Cena za autobus a obed je 32 eur. Záujemcov prosíme, aby sa nahlásili v sakristii do nedele 17. júla

ZÁPIS NA PRÍPRAVU NA 1. SV. PRIJÍMANIE – prosíme rodičov, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa na prípravu na prijatie sviatosti zmierenia a Eucharistie, aby odovzdali vo farskej kancelárii vyplnenú prihlášku – tlačivo si môžete vyzdvihnúť v sakristii alebo stiahnuť z webovej stránky

ZÁPIS NA PRÍPRAVU NA BIRMOVANIE – študenti stredných škôl, ktorí chcú absolvovať birmovnú prípravu, si môžu vyzdvihnúť prihlášku v sakristii alebo ju stiahnuť z webovej stránky a vyplnenú ju priniesť do farskej kancelárie

Share

You may also like...