Sviatok Svätej Rodiny 30.12.2022

Dnes, na sviatok Svätej Rodiny, Vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť v našom farskom kostole. Otvoríme ju vianočným koncertom o 16:30 a po hudobnom a speváckom predstavení pozvaných hostí a našich zborov budeme sláviť odpustovú svätú omšu o 18:00 hod. Odpustovým celebrantom a kazateľom bude dp. Dominik Macák, farár v Košickej Novej Vsi. Pri svätej omši si manželia môžu obnoviť manželské sľuby a po jej skončení sa tešíme na stretnutie s Vami pri spoločnom rodinnom agapé v pastoračnom centre.

Share

You may also like...