Príprava na prvé sv. prijímanie v šk. roku 2021/2022

Príprava detí na prvé sväté prijímanie je určená pre žiakov od 3. ročníka základných škôl. Rodičia môžu prihlásiť svoje dieťa na túto prípravu v našej farnosti do konca júla. Prípravné katechézy pre deti i rodičov a stretnutia pri sv. omšiach za účasti detí sa začnú hneď po otvorení nového školského roka, preto prosíme rodičov, aby svoje deti prihlásili na prípravu už pred začiatkom prázdnin, prípadne počas júla. Tlačivo prihlášky je k dispozícii na stiahnutie na tejto webovej stránke. Po vyplnení ho treba odovzdať vo farskej kancelárii alebo v sakristii.

Share

You may also like...