Farské oznamy 28. jún – 4. júl

SV. OMŠE

28.6. Pondelok – 6:30, 15:00, 18:00 – popoludní a večer omše zo sviatku sv. apoštolov Petra a Pavla

29.6. Utorok – prikázaný sviatok 6:30, 8:00, 15:00, 16:30, 18:00 – rozlúčková omša s o. Ladislavom

30.6. Streda – 6:30, 15:00, 18:00 – deň sv. Jozefa a adorácia na ukončenie mesiaca B. Srdca

1.7. Štvrtok – 6:30 a 18:00 – večerná omša s účastníkmi jubilejnej cyklopúte NA BICYKLI ZA ŽIVOT

2.7. Piatok – 6:30 a 18:00

3.7. Sobota – 6:30 (mariánske večeradlo – fatimská sobota), 18:00

4.7. Nedeľa6:30, 7:30, 8:30, 10:00, 18:00

5.7. Pondelok – sviatok sv. vierozvestov Cyrila a Metoda – 6:30, 7:30, 8:30, 10:00, 18:00

KONIEC PLATNOSTI DIŠPENZU OD POVINNEJ ÚČASTI NA NEDEĽNEJ OMŠI – 30. júna

SPOVEDANIE – polhodinu pred každou sv. omšou (okrem nedele)

PREDMODLIEVANIE RUŽENCA – 1. ruža

Upratovanie kostola  27.6. – 6. skupina;  2.7. – 7. skupina

ÚRADNÉ HODINY – 28. a 30. júna: 16:00 – 17:00; od 1. júla – v pracovné dni po večernej omši do 19:30

ZBIERKA NA DOBROČINNÉ DIELA SV. OTCA – v nedeľu 27.6.

PÚŤ DO LEVOČE – v nedeľu 4. júla organizujeme autobus – prihláste sa v sakristii do nedele 27. júna

FARSKÁ PÚŤ DO POĽSKA – 28.-31. augusta – program nájdete na webovej stránke farnosti – prihlasuje sa v kancelárii do 18. júla – pri nástupe na púť sa treba preukázať dokladom o vakcinácii, negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní covid-19

PRIHLÁŠKA NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE – rodičia, ktorí chcú v budúcom školskom roku prihlásiť deti na prípravu na prvé sv. prijímanie, nech doručia vyplnené prihlášky do farskej kancelárie do konca júla – tlačivá sú v sakristii a na webovej stránke farnosti

PRIHLÁŠKY NA DETSKÝ TÁBOR – treba odovzdať do konca júna – 30. júna po večernej omši bude v past. centre stretnutie rodičov, ktorí prihlásili deti do tábora – tlačivá na potvrdenie o zdrav. Stave dieťaťa sú v sakristii

KNIHA K MODLITBE RUŽENCA – v kancelári a v sakristii máme pre vás v ponuke knihu pátrov minoritov 220 rozjímaní k ružencovým tajomstvám – odporúčame do rodín

FOTO Z BIRMOVKY A 1. SV. PRIJÍMANIA – si môžete vyzdvihnúť v sakristii

Share

You may also like...