Farské oznamy 14.-20. marec

SV. OMŠE A SPOVEDANIE

Nedeľné omše slávime o 6:30, 7:30, 8:30, 9:45 pre rodiny s deťmi, 11:00 a 18:00 hod. Sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred sv. omšou (okrem nedieľ). V sobotu 19.3. na sviatok sv. Jozefa bude okrem rannej omše o 6:30 svätá omša o 8:00 hod.

ADORÁCIA

V pondelok – piatok je eucharistická adorácia po popoludňajšej omši až do večernej.

PAŠKÁLIKY

V pôstnej ponuke vedľa sakristie nájdete veľkonočné sviece – paškáliky, ktoré použijeme počas veľkonočnej vigílie pri obnove krstných sľubov a potom doma pri modlitbe v rodine.

KRÍŽOVÁ CESTA

Pobožnosť krížovej cesty je v piatok o 17:15 a v nedeľu o 15:00. Vo štvrtok o 17:30 je krížová cesta za účasti detí.

VEČERADLO

Modlitbové večeradlo za ukrajinský ľud bude túto nedeľu 13.3. po krížovej ceste.

POBOŽNOSŤ K SV. JOZEFOVI

V stredu po večernej omši je pobožnosť k 7 bolestiam a 7 radostiam sv. Jozefa, ktorou ho prosíme za naše rodiny.

FARSKÝ DEŇ OTCOV

V piatok 18.3. v predvečer sviatku sv. Jozefa, patróna manželov a ochrancu rodín, pozývame všetkých manželov a otcov na slávenie farského dňa otcov:

  • 17:15 krížová cesta – muži
  • 18:00 sv. omša spojená s miništrovaním manželov a otcov

POMOC PRE UKRAJINU

Tí, ktorí sú ochotní prichýliť utečencov z Ukrajiny, nech sa registrujú v nasledujúcom formulári: ubytovanie pre utečencov, do ďalšieho môžete zaregistrovať rodiny, ktoré potrebujú dlhodobejšie ubytovanie v Košiciach: registrácia rodiny, ktorá ubytovanie potrebuje. V pastoračnom centre sme pripravili 10 lôžok na pomoc rodinám z Ukrajiny. Kto je ochotný prísť pomôcť sa o nich postarať, nech sa zapíše v sakristii alebo nás kontaktuje.

NÁCVIK ZBORU

Všetkých, ktorí sú ochotní hudobne a spevom prispieť k sláveniu Veľkej noci, pozývame na nácvik zboru v pondelok a v stredu po večernej omši.

STRETNUTIE PÚTNIKOV DO RÍMA

V stredu 16.3. po večernej omši bude stretnutie pútnikov, ktorí majú záujem o národnú púť do Ríma. Dozviete sa nové informácie.

STRETNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ

Vo štvrtok po večernej omši bude informačné stretnutie pre rodičov prvoprijímajúcich detí.

SV. PRIJÍMANIE

Na sv. prijímanie do úst môžete pristúpiť až po ukončení rozdávania sv. prijímania do rúk.

ZBIERKA NA POTREBY KOSTOLA

Pravidelná zbierka na kostol bude 20.3. Milodary jednotlivcov na lavice a svätostánok prijímame kedykoľvek v sakristii alebo v kancelárii.

VEĽKONOČNÉ PERNÍČKY

Po sv. omšiach pri východe z kostola môžete podporiť farnosť kúpou veľkonočných perníčkov.

2% Z DANE

Naše OZ Deti-mládež-rodina, ktoré vo farnosti zastrešuje podujatia pre deti a rodiny, a tiež Rodičovské spoločenstvo pri škôlke sv. Bernadety sa uchádzajú o 2% z dane. Tlačivá nájdete pri časopisoch a na webovej stránke.

Share

You may also like...