PROSBA O POMOC

„Či nie toto je pôst, aký som si vyvolil: Lámať hladnému svoj chlieb, bedárov bez prístrešia zaviesť do svojho domu?“ (porov. Iz 58, 6-7)

Drahí bratia a sestry, večer čo večer prijímame k nám na faru rodiny z Ukrajiny, aby sme im poskytli stravu a nocľah. Prichádzajú však veľké počty mamičiek a detí z Ukrajiny, o ktoré sa nedokážeme postarať. Prosíme všetkých, ktorí ste ochotní prijať k sebe na noc čo i len jedinú mamku s dieťaťom, aby ste vždy večer prišli priamo na vlakovú stanicu si ich vyzdvihnúť. Stačí im poskytnúť trochu teplého jedla a lôžko na spanie a na druhý deň im pomôcť dostať sa znovu na vlakovú stanicu, aby mohli pokračovať ďalej v ceste. Každý deň prichádzajú stovky bezradných a bezmocných rodín, ktoré nás potrebujú. Ak ich nemáte kam prijať a chcete im pomôcť, ochotne dávame k dispozícii celé pastoračné centrum, ak sa nám do soboty prihlásite, kedy ste ochotní prísť k nim, povzbudiť ich, pomôcť pripraviť jedlo, či lôžka, stráviť s nimi čas pre prípad potreby alebo ich aspoň dopraviť na stanicu. Radi by sme im po mnohých dňoch cesty a strachu o život poskytli oázu pokoja a miesto na odpočinok. Pridajme k modlitbe skutok lásky, ktorým vyjadríme svoju vieru.

Share

You may also like...