ČASY SLÁVENIA VEREJNÝCH SV. OMŠÍ

Od 6. mája budú sv. omše vo zvyčajných časoch.
V sobotu a nedeľu sú časy sv. omší upravené tak, aby ste sa na nich postupne vystriedali. Prosíme vás, aby ste sa rozumne rozdelili a rešpektovali obmedzenie počtu účastníkov.

VŠEDNÉ DNI – sv. omše s májovou pobožnosťou:
streda, štvrtok, piatok 6.-8. máj
6:30 – 15:00 – 18:00

NEDEĽNÉ SV. OMŠE
9. máj – sobota:
15:00
16:30
18:00
– sv. omša s májovou pobožnosťou
10. máj – nedeľa:
7:00 – sv. omša vyhradená pre seniorov
8:30 – s vysielaním pre Rádio Lumen
9:45
11:00
15:00
16:30
18:00
– sv. omša s májovou pobožnosťou

Do kostola vstupujte len hlavným vchodom,
ktorý sa otvára 15 minút pred sv. omšou.
Pred vstupom vykonajte dezinfekciu rúk!
Vstupujte po jednom a s ochranným rúškom.
Po celý čas dodržte odstup 2 m.
Zaujmite vyznačené miesta na sedenie.
Kapacita miest je obmedzená.
Po zaplnení vyhradených miest
zostaňte na vonkajšej terase.
Sv. prijímanie sa udeľuje na ruku.
Rozdávať sa bude pri oltári, na chóre a pod chórom a vo sviatky i pred vonkajším vstupom.

MOŽNOSŤ SPOVEDE (pondelok – piatok):
K spovedi môžete pristúpiť počas pracovných dní od 16:00 do 17:00 – použite vstup na kanceláriu.

Share

You may also like...