Farské oznamy 2.-9. máj

POČET PRÍTOMNÝCH V KOSTOLE – 1 osoba na 15 m2 – max. 50 osôb pri zachovaní 2 m odstupov – obmedzenie sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

SV. OMŠE (v piatok je zmena času večernej sv. omše z dôvodu prípravy na slávnosť birmovania):

  • NEDEĽA 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:3018:00
  • PONDELOK – ŠTVRTOK 6:30, 15:00, 18:00
  • PIATOK 6:30, 15:00, 16:30
  • SOBOTA 6:3018:00

SV. PRIJÍMANIE V NEDEĽU – tí, ktorí budú sledovať nedeľnú sv. omšu prostredníctvom živého vysielania, môžu pristúpiť k sv. prijímaniu po dopoludňajších nedeľných sv. omšiach o 12:30 h.

ŽIVÉ VYSIELANIE bohoslužieb prostredníctvom YouTube je každý deň na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice.

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA:

  • Streda 19:00 – 20:00 moderovaná adorácia
  • Štvrtok 19:00 – 20:00 Hora Sancta
  • Nedeľa 13:00 – 17:00 tichá adorácia

SPOVEDANIE – spovedáme denne polhodinu pred každou sv. omšou (okrem nedele). Prosíme vás o stručnosť. Spoveď spojenú s duchovným rozhovorom si treba s kňazom dohodnúť vopred v rámci individuálnej pastoračnej služby. Pri spovedaní je povinný 2 m odstup od spovedníka.

FARSKÁ KANCELÁRIA – je otvorená v pracovných dňoch od 16:00 do 17:00 hod.

PONUKA DEVOCIONÁLIÍ – v rámci prebiehajúceho roka rodiny vám ponúkame rôzne devocionálie – ako napríklad mariánske sviece na májové pobožnosti, svätojozefské sviece k úcte sv. Jozefa, ružence, deviatniky, predmety s vyobrazením Svätej Rodiny z nášho kostola – tričká, čajové hrnčeky, perá, magnetky, tašky, ktorých kúpou podporíte fungovanie farnosti – všetky predmety sú vám k dispozícii vo farskej kancelárii v rámci úradných hodín a tiež po sv. omšiach na prvú májovú nedeľu na terase pred vstupom do kostola, kde si budete môcť zakúpiť i obľúbené furčianske perníčky ku dňu matiek.

PRÍPRAVA NA MANŽELSTVO – snúbencov, ktorí majú záujem uzavrieť sviatosť manželstva v tomto kalendárnom roku, pozývame, aby sa nám ohlásili vo farskej kancelárii. Príprava na prijatie sviatosti manželstva prebieha v tomto čase individuálnom formou s každým párom jednotlivo.

KRSTY, SOBÁŠE I POHREBY – je možné sláviť v kostole za rovnakých podmienok ako sv. omše. Snúbenci, ktorí majú záujem uzavrieť sviatosť manželstva, nech sa ohlásia vo farskej kancelárii. Príprava na prijatie sviatosti manželstva prebieha individuálnom formou s každým párom jednotlivo.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI – každý deň v máji pri večernej sv. omši o 18:00 je májová pobožnosť k Panne Márii. Upozorňujeme, že z rozhodnutia Sv. Otca Františka sú v Loretánskych litániách tri nové zvolania k Panne Márii:

  • po oslovení Matka Cirkvi sa pridáva Matka milosrdenstva,
  • po oslovení Matka Božej milosti sa pridáva Matka nádeje,
  • po oslovení Útočisko hriešnikov sa pridáva Útecha migrantov.

UPRATOVANIE KOSTOLA – 7. a 9. máj – 1. skupina

PREDMODLIEVANIE RUŽENCA – pondelok, utorok, sobota a nedeľa pred večernou omšou – 1. ruža

VÝMENA RUŽENCOVÝCH TAJOMSTIEV – je na prvú nedeľu o 16:45 na vonkajšej terase pred vstupom do kostola. Po nej nasleduje spoločná modlitba ruženca a o 17:30 prvonedeľná pobožnosť s eucharistickým požehnaním a májovou pobožnosťou.

Share

You may also like...