Birmovka a prvé sv. prijímanie

PRÍPRAVA NA BIRMOVANIE

  • stretnutia birmovancov budú pri sv. omšiach v piatok – 7., 14. a 21. mája – večer o 18:00
  • slávnosť birmovania je plánovaná 22. mája o 10.30
  • bližšie informácie odovzdáme rodičom na stretnutí v utorok 4. mája po sv. omši o 18:00

PRÍPRAVA NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE

  • prípravné stretnutia sú každú stredu a štvrtok o 16:30 v rámci sv. omše za účasti detí, ktoré prichádzajú do kostola v sprievode iba jedného z rodičov, nakoľko počet prítomných je obmedzený na 50 osôb okrem detí do 10 rokov – táto sv. omša je vyhradená len pre rodiny prvoprijímajúcich detí podľa jednotlivých škôl:
  • v stredu o 16:30 ZŠ Fábryho, Postupimská, Krosnianska 4 a iné
  • vo štvrtok o 16:30 ZŠ Ľ. Fullu a Krosnianska 2
  • štvrtková sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti je vysielaná na youtubovom kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice

Slávnosť prvého sv. prijímania je plánovaná v júni v piatich skupinách:

  • 5. 6. 2021 o 9:00 ZŠ Ľ. Fullu, 11:00 ZŠ Krosnianska 2
  • 12.6.2021 o 8:00 ZŠ Fábryho, 10:00 ZŠ Krosnianska 4, 12:00 ZŠ Postupimská a ostatné ZŠ

Share

You may also like...