Májová ružencová reťaz

Pápež František nás pozýva spojiť sa pri modlitbe ruženca za skončenie pandémie. Každý deň o 18:00 budú májové ružencové modlitby prenášané z jednej z 30 vybraných mariánskych svätýň po celom svete. V záverečný deň mája Svätý Otec ukončí mariánsku modlitbu vo Vatikánskych záhradách.

Odporúča sa začať pobožnosť zapálením sviece pred obrazom Panny Márie a prečítať si stať z 18. kapitoly Evanjelia podľa Lukáša (Lk 18, 1-8) o sile vytrvalej modlitby. Po spoločnej modlitbe Pod tvoju ochranu sa začne modlitba ruženca, po ktorej sa odporúča spev Zdravas‘, KráľovnáLoretánske litánie, osobitná ľubovoľná modlitba k Panne Márii v situácii pandémie a napokon modlitba Spomeň si, svätá Panna Mária.

Každý deň počas mesiaca mája zasväteného Panne Márii nás Svätý Otec pozýva k modlitbe na jeho úmysly, ktoré zverejňujeme i s uvedením svätýň zapojených do májovej modlitbovej reťaze:

1. máj: za všetkých zosnulých – Svätyňa Panny Márie vo Walsinghame (Anglicko)

2. máj: za všetkých, ktorí sa nemohli rozlúčiť so svojimi milovanými zosnulými – Svätyňa Ježiša Spasiteľa a Matky Márie v Elele (Nigéria)

3. máj: za všetkých nakazených koronavírusom a všetkých chorých – Svätyňa Panny Márie v Čenstochovej (Poľsko)

4. máj: za všetky tehotné ženy a ich nenarodené deti – Bazilika Zvestovania Panny Márie v Nazarete (Izrael)

5. máj: za všetky deti a dospievajúcich – Svätyňa Blahoslavenej ružencovej Panny Márie v Namyangu (Južná Kórea)

6. máj: za všetkých mladých ľudí – Mariánska svätyňa v Aparecide (Brazília)

7. máj: za všetky rodiny – Svätyňa Našej Panej pokoja a šťastnej cesty v Antipole (Filipíny)

8. máj: za všetkých pracovníkov médií – Mariánska svätyňa v Luján (Argentína)

9. máj: za všetkých seniorov – Svätý domček v Lorete (Taliansko)

10. máj: za všetkých ľudí so zdravotným postihnutím – Svätyňa Panny Márie v Knocku (Írsko)

11. máj: za všetkých chudobných, bez domova a tých, ktorí sa nachádzajú v ekonomickej núdzi – Svätyňa Našej Panej chudobných v Banneux (Belgicko)

12. máj: za všetkých, ktorí žijú sami a tých, ktorí stratili nádej – Svätyňa Notre Dame d´Afrique v Alžíri (Alžírsko)

13. máj: za všetkých väznených – Bazilika Ružencovej Panny Márie vo Fatime (Portugalsko)

14. máj: za všetkých vedcov a inštitúcie lekárskeho výskumu – Svätyňa Panny Márie dobrého zdravia vo Vailankanni (India)

15. máj: za všetkých migrantov – Svätyňa Kráľovnej pokoja v Medžugorí (Bosna a Hercegovina)

16. máj: za všetky obete násilia a obchodovania s ľuďmi – Mariánska katedrála v Sydney (Austrália)

17. máj: za všetkých svetových predstaviteľov a vedúcich medzinárodných organizácií – Bazilika Nepoškvrneného Počatia vo Washingtone (USA)

18. máj: za všetkých lekárov a zdravotné sestry – Mariánska svätyňa v Lurdoch (Francúzsko)

19. máj: za všetkých ľudí vo vojne a za pokoj vo svete – Dom Matky Márie v Efeze (Meryem Ana Evi, Turecko)

20. máj: za všetkých lekárnikov a zdravotnícky personál – Svätyňa Panny Márie dobročinnej lásky v Cobre (Kuba)

21. máj: za všetkých sociálnych pracovníkov – Mariánska svätyňa v Nagasaki (Japonsko)

22. máj: za všetkých dobrovoľníkov – Svätyňa Našej Panej v Montserrate (Španielsko)

23. máj: za všetok policajný, armádny personál a hasičov – Svätyňa Notre Dame du Cap (Trois Rivières, Kanada)

24. máj: za všetkých, ktorí poskytujú nevyhnutné služby –

25. máj: za všetkých učiteľov, študentov a pedagógov – Národná mariánska svätyňa Ta´Pinu (Malta)

26. máj: za všetkých pracujúcich a podnikateľov – Svätyňa Našej Panej v Guadalupe (Mexiko)

27. máj: za všetkých nezamestnaných – Svätyňa Matky Božej v Zarvanici (Ukrajina)

28. máj: za pápeža, biskupov, kňazov a diakonov – Svätyňa Čiernej Madony v Altöttingu (Nemecko)

29. máj: za všetkých zasvätených mužov a ženy – Svätyňa Našej Panej Libanonu (Harissa, Libanon)

30. máj: za Cirkev – Svätyňa Ružencovej Panny Márie v Pompejach (Taliansko)

31. máj: za ukončenie pandémie a obnovu nášho sociálneho a ekonomického života – Vatikánske záhrady

Share

You may also like...