Farské oznamy 20. – 26. jún

SLÁVNOSTI POČAS TÝŽDŇA

22.6. predprimičná sv. omša o 18:00

23.6. slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa

24.6. slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

25.6. primičná slávnosť v Kuzmiciach

26.6. celokošický deň rodiny

o 15:00 sv. omša v katedrále a po nej program pri Dolnej bráne

PÚŤ A FARSKÝ VÝLET –  v sobotu 2. júla pozývame rodiny i jednotlivcov na farskú púť na Mariánsku horu v Levoči a na výlet do Vrbova a Žakoviec. Odchod autobusu je o 6:30 spred kostola. Prihlásiť sa treba v sakristii do najbližšej nedele.

PRIMIČNÁ SLÁVNOSŤ ďakujeme novokňazovi Marošovi Vargovi, ktorý v sobotu 18. júna prijal sviatosť kňazstva, za jeho diakonskú službu v našej farnosti. V stredu o 18:00 bude v našom kostole sláviť predprimičnú svätú omšu a po nej bude možnosť pozdraviť novokňaza osobne a prijať novokňazské požehnanie v pastoračnom centre. Primičná slávnosť v Kuzmiciach bude v sobotu 25. júna a začne sa o 9:15 sprievodom z domu novokňaza do Kostola Najsv. Srdca Ježišovho, kde o 10:00 bude novokňaz sláviť primičnú sv. omšu. Tých, ktorí plánovali cestovať do Kuzmíc autobusom, prosíme, aby sa spojili a cestovali autom.

https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/kosicka-arcidieceza-privitala-v-sluzbe-troch-novych-knazov

ADORÁCIA eucharistická poklona je v pracovné dni po popoludňajšej omši až do večernej

SVIATOSŤ ZMIERENIA – vysluhujeme polhodinu pred sv. omšou každý deň od pondelka do soboty

FARSKÁ KANCELÁRIA – úradné záležitosti si môžete vybaviť v pracovných dňoch od 16:00 do 17:00

INTENCIE – keďže úmysly na sv. omše počas leta sú v našom kostole už zaplnené, ak by ste chceli dať odslúžiť sv. omšu v najbližších dňoch bez viazanosti na náš kostol, radi vám ju v kancelárii zapíšeme

ZASVÄTENIE BOŽSKÉMU SRDCU – počas júna sa každý deň modlime litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu – pozývame vás, aby ste sa v rodinách pripojili k tejto našej modlitbe v rámci prípravy na zasvätenie sa Ježišovmu Srdcu pri výročí farnosti

MILODARY – pri príležitosti 15. výročia posviacky kostola bolo dokončené doplnenie kostolných lavíc na chóre a pod chórom – ich financovanie môžete podporiť osobným milodarom alebo príspevkom na účet farnosti: IBAN  SK06 0900 0000 0050 3478 5574

ZÁPIS NA PRÍPRAVU NA 1. SV. PRIJÍMANIE – Prosíme rodičov, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa na prípravu na prijatie sviatosti zmierenia a Eucharistie v školskom roku 2022/2023, aby počas mesiaca júna odovzdali kňazovi vo farskej kancelárii vyplnenú prihlášku. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v sakristii alebo stiahnuť z farskej webovej stránky.

ZÁPIS NA PRÍPRAVU NA BIRMOVKU – študenti stredných škôl, ktorí chcú absolvovať birmovnú prípravu v školskom roku 2022/2023, si môžu vyzdvihnúť prihlášku v sakristii alebo ju stiahnuť z farskej webovej stránky a vyplnenú priniesť do farskej kancelárie.

Share

You may also like...