Farské oznamy 3.-9. október

RUŽENCOVÉ BRATSTVO – stretnutie s výmenou ružencových tajomstiev je na prvú nedeľu o 16:45

PRVONEDEĽNÁ POBOŽNOSŤ – adorácia so zasvätením Božskému Srdcu je v nedeľu 2.10. o 17:30

SVIATOSŤ ZMIERENIA – vysluhujeme polhodinu pred sv. omšou, vo štvrtok aj počas večernej adorácie Hora Sancta o 20:00 a na prvý piatok od 17:00

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je v pondelok – piatok po popoludňajšej omši do večernej

HORA SANCTA – je na prvý štvrtok o 20:00 – počas adorácie možnosť sv. spovede a duchovného rozhovoru s kňazom

SV. OMŠA PRE CMŠ SV. BERNADETY – v stredu 5.10. o 16:15 pozývame rodiny na sv. omšu pre deti z našej škôlky

 SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ – je každý štvrtok o 18:00 – pred ňou je od 17:30 nácvik omšových spevov pre všetky deti

KATECHÉZA PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI – vo štvrtok  6.10. o 17:00 je pre žiakov zo ZŠ Ľ. Fullu

CHRÁMOVÝ ZBOR SV. JOZEFA – pozývame na stretnutie v stredu o 18:00 v pastoračnom centre

RODINNÝ ZBOR – sa stretáva pri nácviku každý piatok o 17:00 v pastoračnom centre

MLÁDEŽNÍCKY ZBOR – pozývame mladých do mládežníckeho zboru, prosíme, aby ste nám nechali na seba kontakty v sakristii – pridajte sa k nám a neváhajte chváliť Pána svojím talentom

LEKTORI – všetkých, ktorí pri sv. omšiach slúžite ako lektori a tiež všetkých, ktorí ste ochotní sa zapojiť do prednesu liturgických čítaní a prosieb pri sv. omšiach, prosíme, aby ste nám v sakristii nechali svoje kontakty, aby sme mohli pripraviť rozpis lektorov na nasledujúce obdobie

MESIAC SV. RUŽENCA – október je zasvätený modlitbe sv. ruženca, za spoločnú modlitbu ruženca v kostole alebo doma v rodinnom spoločenstve si môžeme vyprosiť milosť úplných odpustkov – v kostole sa ho modlime o 17:15 a v nedeľu 10 minút pred rodinnou omšou v nedeľu t.j. o 9:20 sa začína modlitba jedného desiatku ruženca s deťmi

RODINNÁ KÁVA – v nedeľu po rodinnej omši pozývame rodinky do pastoračného centra na stretnutie pri káve a duchovné slovko

SVETIELKO – mamky spolu s deťmi pozývame každú stredu od 9:30 do 11:30 do pastoračného centra na stretnutie pri modlitbe, prednáške, či rozhovoroch na rôzne témy pri čaji, či koláčiku v príjemnej atmosfére v slobode a radosti – 5.10. je úvodné stretnutie, zoznamovačka, aktivity, modlitba, agapé

MAJÁK NÁDEJE – Občianske združenie Maják nádeje v nedeľu 9.10. v čase medzi svätými omšami bude ponúkať výrobky zhotovené členmi rodín v sociálnej núdzi, pre ktoré je súčasná ekonomická situácia neúnosná – všetok finančný výťažok bude použitý na základné potraviny a lieky pre týchto ľudí z Košíc a okolia

UPRATOVANIE KOSTOLA – pozývame zvlášť mladé rodiny i jednotlivcov o posilnenie upratovacích skupín, ktoré raz za dva mesiace upratujú kostol – PBZ za vašu starostlivosť o Boží dom  

RUŽE SV. TEREZKY – v závere nedeľnej omše vám požehnáme ruže na pamiatku prísľubu sv. Terézie z Lisieux, v ktorom nás uistila, že na nás zošle z neba dážď ruží – požehnané ruže sú symbolom duchovných milostí vyprosených na príhovor sv. Terézie a po sv. omši si ich môžete zobrať domov

„Ružencom môžete získať všetko. Podľa elegantného prirovnania je ruženec dlhou reťazou, ktorá spája nebo a zem. Jeden koniec je v našich rukách a druhý je v rukách Panny Márie. Kým sa ho ľudia modlia, Boh nemôže opustiť svet, pretože táto modlitba mocne hýbe Jeho srdcom. Modlitba ruženca stúpa ako kadidlo k nohám Všemohúceho. Mária okamžite reaguje ako blahodarná rosa, ktorá prináša nový život do ľudských sŕdc.“
sv. Terézia z Lisieux
Share

You may also like...