Farské oznamy

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je vo všedné dni (pondelok – piatok) po každej popoludňajšej omši až do večernej

STRETNUTIE PÚTNIKOV – tých, ktorí ste sa prihlásili na púť na Staré Hory, Butkov a do Šaštína, pozývame na informačné stretnutie v pondelok po večernej omši

MARIÁNSKE VEČEREDALO – bude vo štvrtok 13.10. o po popoludňajšej sv. omši, t.j. o 15:45

NOVÉNA K SV. JÁNOVI PAVLOVI II. – sa začne vo štvrtok 13.10. pri modlitbovom večeradle, v nasledujúce dni sa ju budeme modliť pri večernej sv. omši

SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ – je každý štvrtok o 18:00 – pred ňou je od 17:30 nácvik omšových spevov s deťmi

KATECHÉZA PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI – vo štvrtok  13.10. o 17:00 je pre ZŠ Krosnianska 2

CHRÁMOVÝ ZBOR SV. JOZEFA – sa stretáva v stredu o 18:00 v pastoračnom centre

RODINNÝ ZBOR – má nácvik každý piatok o 17:00 v pastoračnom centre

MLÁDEŽNÍCKY ZBOR – pozývame mladých do mládežníckeho zboru a prosíme, aby ste nám nechali na seba kontakty v sakristii

MLÁDEŽNÍCKE STRETKO – pozývame chlapcov a dievčatá počnúc 8. ročníkom ZŠ na prvé stretko v nedeľu 16.10. po večernej sv. omši v pastoračnom centre – prineste si so sebou dobrú náladu

MINIŠTRANTSKÉ STRETKO – všetkých chlapcov, ktorí miništrujú i tých, ktorí majú záujem o miništrantskú službu, pozývame na stretnutie v sobotu 15.10. o 10:00

SVETIELKO – mamky spolu s deťmi pozývame každú stredu od 9:30 do 11:30 do pastoračného centra na stretnutie pri modlitbe, prednáške, či rozhovoroch na rôzne témy –  v stredu 12.10. príde medzi nás sr. Margita Baroková OSF s katechézou na tému: Mária, matka pre každého z nás

LEKTORI – všetkých, ktorí ste ochotní sa zapojiť do prednesu liturgických čítaní a prosieb pri nedeľných omšiach, prosíme, aby ste nám v sakristii nechali svoje kontakty s uvedením, ktorý čas nedeľnej omše vám vyhovuje

MESIAC SV. RUŽENCA – október je zasvätený modlitbe sv. ruženca, za spoločnú modlitbu ruženca v kostole alebo doma v rodinnom spoločenstve si môžeme vyprosiť milosť úplných odpustkov – v kostole sa ho modlime o 17:15 a v nedeľu 10 minút pred rodinnou omšou v nedeľu t.j. o 9:20 je modlitba jedného desiatku ruženca s deťmi za rodiny v našej farnosti

MAJÁK NÁDEJE – občianske združenie Maják nádeje v čase medzi svätými omšami vám ponúkne výrobky zhotovené členmi rodín v sociálnej núdzi, pre ktoré je súčasná ekonomická situácia neúnosná – všetok finančný výťažok bude použitý na základné potraviny a lieky pre týchto ľudí z Košíc a okolia

UPRATOVANIE KOSTOLA – pozývame zvlášť mladé rodiny i jednotlivcov o posilnenie upratovacích skupín, ktoré raz za dva mesiace upratujú kostol, prihláste sa nám v sakristii – PBZ za vašu starostlivosť o Boží dom  

RODINNÁ KÁVA – v nedeľu po rodinnej omši pozývame rodinky do pastoračného centra na stretnutie pri káve a duchovnom slove

Share

You may also like...