Farské oznamy 17.-23. október

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je v pondelok – piatok po popoludňajšej omši do večernej

NOVÉNA K SV. JÁNOVI PAVLOVI II. – je pri večernej sv. omši

SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ – je každý štvrtok o 18:00 – pred ňou je od 17:30 nácvik omšových spevov pre všetky deti

KATECHÉZA PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI – vo štvrtok  20.10. o 17:00 je pre žiakov zo ZŠ Krosnianska 4

TEMATICKÉ KÁZNE PRE BIRMOVANCOV – počnúc piatkom 21.10. začne pri večernej sv. omši blok tematických kázni, na ktoré pozývame nielen birmovancov

CHRÁMOVÝ ZBOR SV. JOZEFA – nácvik je v stredu o 18:00 v pastoračnom centre

RODINNÝ ZBOR – sa stretáva pri nácviku každý piatok o 17:00 v pastoračnom centre

MLÁDEŽNÍCKY ZBOR – pozývame mladých do mládežníckeho zboru, prosíme, aby ste nám nechali na seba kontakty v sakristii

MLÁDEŽNÍCKE STRETKO – chlapcov a dievčatá počnúc 8. ročníkom ZŠ pozývame na pravidelné nedeľné stretká, ktoré začínajú dnes po večernej sv. omši v pastoračnom centre

SVETIELKO – mamky spolu s deťmi pozývame každú stredu od 9:30 do 11:30 do pastoračného centra na stretnutie pri modlitbe, prednáške, či rozhovoroch pri čaji

RUŽENEC DETÍ – v utorok 18.10. pozývame rodičov spolu s deťmi pripojiť sa k modlitbovej aktivite Milión detí sa modlí ruženec za pokoj vo svete – v našom kostole sa budeme modliť ruženec s deťmi z našej škôlky i zo všetkých základných škôl a gymnázia o 9:00

KVAPKA KRVI – v utorok 18.10. od 7:30 pozývame všetkých ochotných darovať krv na Gymnázium sv. Edity Steinovej, kde bude mobilná odberová jednotka národnej transfúznej stanice

ZBIERKA NA MISIE – na misijnú nedeľu 23.10. je zbierka na misie, ktorou môžete podporiť misijné diela vo svete formou milodaru do pokladničiek s nápisom Vyhlásená zbierka

UPRATOVANIE KOSTOLA – pozývame zvlášť mladé rodiny i jednotlivcov o posilnenie upratovacích skupín, ktoré raz za dva mesiace upratujú kostol – PBZ za vašu starostlivosť o Boží dom

PARKOVANIE – po výzve mestskej polície Vás chceme upozorniť, aby ste autá na ceste pod kostolom parkovali iba na jednej strane cesty. Uprednostnite priľahlé parkoviská pri bytových domoch prípadne pri poliklinike  

Share

You may also like...