PROGRAM VEĽKONOČNÉHO TROJDNIA

„Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina… A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti.“

(Jn 13, 1)

Drahí bratia a sestry, milá farská rodina, milovaní Boží priatelia, s úctou a láskou Vás srdečne pozývame na slávenie veľkonočných tajomstiev nášho Pána Ježiša Krista v našom farskom kostole a svojou kňazskou modlitbou sa pripájame k tej Vašej prosiac o každú potrebnú milosť na dôverné kráčanie s Pánom, ktorého priateľstvo nech je našou najväčšou odmenou.

Pán s Vami!

V modlitbe za Vás Vaši kňazi z Farnosti Svätej Rodiny v Košiciach

Milosť úplných odpustkov vo Veľkonočnom trojdní môžeme získať za zvyčajných podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu):

  1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti vo Štvrtok Pánovej večere recitovaním alebo spevom hymnu Tantum ergo – Ctime túto Sviatosť slávnu;
  2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení v Piatok utrpenia Pána;
  3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.
Share

You may also like...