Farské oznamy 18.-24. apríl

SVÄTÉ OMŠE A SPOVEDANIE – Zajtra na Veľkonočný pondelok budú sv. omše o 6:30, 7:30, 8:30, 9:45 pre rodiny s deťmi, 11:00 a 18:00 hod.
Nedeľné omše slávime o 6:30, 7:30, 8:30, 9:45 pre rodiny s deťmi, 11:00 a 18:00 hod.
Sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred sv. omšou od utorka do soboty. 

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA – Na budúcu nedeľu o 15:00 bude modlitba v Hodine Milosrdenstva spojená s adoráciou.

ADORÁCIA – Eucharistická adorácia bude od stredy do piatku po popoludňajšej sv. omši až do večernej sv. omše.

SYNODÁLNE SPOLOČENSTVO – V stredu po večernej sv. omši pozývame všetkých, ktorí chcú mať účasť na synode vyhlásenej pápežom Františkom na prvé stretnutie v pastoračnom centre.

ZBIERKA NA POTREBY KOSTOLA – Pravidelná zbierka na kostol bude na budúcu nedeľu 24.4. Milodary jednotlivcov na lavice a svätostánok prijímame kedykoľvek v sakristii alebo v kancelárii.

FARSKÁ PÚŤ V ROKU RODINY – V dňoch 27. – 29. mája vás pozývame na púť do Poľska, v rámci ktorej navštívime: Horu sv. Anny, Baziliku Panny Márie na Jasnej Hore a Katedrálu Sv. Rodiny v Częstochowej, Centrum sv. Jána Pavla II. a Kostol Sv. Rodiny v Krakowe. Bližšie informácie nájdete v bulletine a na webovej stránke.

2% Z DANE – Naše OZ Deti-mládež-rodina, ktoré vo farnosti zastrešuje podujatia pre deti a rodiny, a tiež Rodičovské spoločenstvo pri škôlke sv. Bernadety sa uchádzajú o 2% z vašich daní. Tlačivá nájdete v kostole pri časopisoch a na webovej stránke.

TLAČIVO – VYHLÁSENIE o poukázaní 2 % z dane

ZÁPIS DO CIRKEVNEJ MATERSKEJ ŠKOLY – Zápis detí do CMŠ sv. Bernadety na predprimárne vzdelávanie v šk. roku 2022/2023 bude 20. – 22. apríla. Prihlášky nájdete na webovej stránke školy.

ZÁPIS DO CMŠ – šk. rok 2022/2023

VÝSTAVA O SV. EDITE STEINOVEJ – Pozývame vás na výstavu, ktorú pripravili učitelia a študenti nášho gymnázia v synagóge na Zvonárskej ulici. Bližšie informácie o jej konaní sú uvedené na plagáte.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU o sv. Edite Steinovej

Share

You may also like...