POZDRAV Z FARSKÉHO VEČERADLA

Drahí bratia a sestry!

„Veľmi som túžil jesť s vami tohoto veľkonočného baránka“ (porov. Lk 22, 15). Tieto Ježišove slová viac ako inokedy vystihujú to, čo ako kňazi teraz prežívame vo svojich srdciach. Skúsenosť, v ktorej sme okolnosťami prinútení sláviť veľkonočné tajomstvo Kristovho sebadarovania v našom farskom večeradle bez vašej fyzickej blízkosti, je bolestná, no zároveň sa opierame o nádej plynúcu z Ježišových slov Petrovi: „Teraz ešte nechápeš, čo robím, no neskôr pochopíš…“ (Jn 13, 7)

Pozývame vás pripojiť sa k nám vo vašich rodinných večeradlách pri slávení veľkonočných obradov prostredníctvom odberu youtube kanála Farnosť Svätej Rodiny Košice.

https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig

Texty rodinnej liturgie si môžete stiahnuť do svojich mobilov tu:

Hlavný vchod kostola ostáva otvorený – tak ako doteraz – každý deň od 10:00 do 17:00 – mimo času bohoslužieb. Vstupovať môžete len po jednom (ak nie ste rodinní príslušníci) s rúškom na tvári a v rukaviciach. Pri vstupe použite dezinfekčný prostriedok.

Odpovede na vaše najčastejšie otázky nájdete v aprílovom bulletine:

Vyprosujeme vám mimoriadne milosti v týchto mimoriadnych a svätých dňoch.

Vaši kňazi

Share

You may also like...