Farské oznamy 3.-10. apríl

SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU

Hromadné spovedanie pred Veľkou nocou nebude, pozývame vás využiť príležitosť na sviatosť zmierenia už teraz. Spovedáme každý deň od 16:00 do 18:00, už aj v túto nedeľu po krížovej ceste.

STRETNUTIE RUŽENCOVÉHO BRATSTVA

Na prvú nedeľu je o 15:00 krížová cesta s pobožnosťou k Božskému Srdcu a po nej výmena ružencových tajomstiev.

ADORÁCIA

V pondelok – piatok je eucharistická adorácia od 15:30 do večernej omše.

NÁCVIK SPEVOV

Všetkých, ktorí sú ochotní zapojiť do spevu žalmov a pašií počas Svätého týždňa prosíme, aby prišli v utorok o 17:00 do pastoračného centra na rozdelenie spevov.

ALBY PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI

Skúšanie a prevzatie šiat bude v pastoračnom centre. Použite dolný vchod z ulice.                  

5.4. utorok – 16:00 ZŠ Krosnianska 2, 17:00 ZŠ Postupimská, 18:45 ZŠ Krosnianska 4

6.4. streda – 16:00 ZŠ Fábryho, 17:00 ZŠ Ľ. Fullu, 18:45 ostatné školy

EXERCÍCIE S BISKUPOM MARKOM FORGÁČOM

Vo štvrtok 7.4. začínajú duchovné cvičenia s Rádiom Lumen na tému „Odvaha“ pod vedením o. biskupa Marka Forgáča, ktorý bude v našom kostole sláviť svätú omšu na otvorenie exercícií vo štvrtok o 18:00 a o 20:00 bude viesť krížovú cestu, ktorú Rádio Lumen odvysiela z nášho kostola v priamom prenose.

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE RODINY

V sobotu 9.4. pozývame rodiny na duchovnú obnovu pred vstupom do Svätého týždňa. Počas celej duchovnej obnovy bude možnosť prijať sviatosť zmierenia. Program duchovnej obnovy:

9:00 – 11:00 spovedanie

9:00 prednáška na tému: Kruciáta lásky

9:30 krížová cesta

10:00 eucharistická adorácia

10:30 svätá omša pre rodiny

STRETNUTIE LEKTOROV

Všetkých lektorov a tých, ktorí sú ochotní sa pripojiť k lektorskej službe pri prednese liturgických čítaní počas bohoslužieb, pozývame na stretnutie v pastoračnom centre v sobotu 9.4. po večernej omši.

PALMOVÁ NEDEĽA

Na budúcu nedeľu bude v úvodných obradoch požehnanie ratolestí, kvetov a palmových listov, ktoré prinesiete na slávenie Palmovej nedele. Svätá omša z 9:45 sa na Palmovú nedeľu presúva na 10:00 hod.

FARSKÁ PÚŤ V ROKU RODINY

V dňoch 27. – 29. mája vás pozývame na púť do Poľska, v rámci ktorej navštívime Horu sv. Anny, Baziliku Panny Márie na Jasnej Hore a Katedrálu Sv. Rodiny v Częstochowej, Centrum sv. Jána Pavla II. a Kostol Sv. Rodiny v Krakowe. Bližšie informácie nájdete v bulletine.

2% Z DANE

Naše OZ Deti-mládež-rodina, ktoré vo farnosti zastrešuje podujatia pre deti a rodiny, a tiež Rodičovské spoločenstvo pri škôlke sv. Bernadety sa uchádzajú o 2% z vašich daní. Tlačivá nájdete v kostole pri časopisoch a na webovej stránke.

ZÁPIS DO CIRKEVNEJ MATERSKEJ ŠKOLY

Zápis detí do Cirkevnej materskej školy sv. Bernadety na predprimárne vzdelávanie v šk. roku 2022/2023 bude 20. – 22. apríla. Prihlášky nájdete na webovej stránke školy www.mssvbernadety.edupage.org a vyplnenú žiadosť o prijatie môžete odoslať e-mailom na mskrosnianska6@gmail.com

Termíny zápisu v CMŠ:                     

streda 20.4.2022 – od 13:00 do 17:00 hod.

štvrtok 21.4.2021 – od 8:00 do 13:00 hod.

piatok 22.4.2022 – od 8:00 do 13:00 hod.

Share

You may also like...