Farské oznamy – VIANOCE 2023

SVÄTÉ OMŠE

– v nedeľu 24.12. o 16:00 bude vianočná vigília pre rodiny s deťmi, pri ktorej deťom požehnáme Jezuliatka, ktoré uložíte do domácich jasličiek

– na sviatok Božieho narodenia bude sv. omša o polnoci a na prvý i druhý vianočný deň 25. a 26. decembra budú sv. omše v nedeľných časoch: 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00

– 31.12. v poslednú nedeľu roka budeme sláviť odpustovú slávnosť s obnovou manželských sľubov a poďakovaním za uplynulý rok

BETLEHEMSKÉ SVETLO – v našom kostole sme prijali od skautov svetlo z jaskyne narodenia Pána v Betleheme – môžete si ho prevziať do svojich domácností k štedrovečernému stolu

BETLEHEM – pred 800 rokmi vytvoril sv. František z Assisi prvý betlehem zo živých postáv, po polnočnej omši vás pozývame na požehnanie vonkajšieho betlehema pri kostole

JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ – 25.12. na slávnosť narodenia Pána vás o 17:00 pozývame do pastoračného centra na jasličkovú pobožnosť v podaní detí z našej farnosti

POŽEHNANIE VÍNA – 27.12. na sviatok sv. apoštola Jána požehnáme víno, ktoré si prinesiete so sebou na sv. omšu a tiež tokajské omšové vína, ktoré počas roka použijeme pri liturgii, zároveň budú k dispozícii i pre vás k zakúpeniu na novoročný prípitok

VIANOČNÝ KONCERT – v sobotu pred odpustom 30.12. vás o 16:00 pozývame na sviatočný vianočný koncert v našom kostole v podaní rodinného zboru a hudobného hosťa, ktorým bude mužská spevácka skupina Košicki špivaci

ODPUST SV. RODINY – v nedeľu 31.12. o 11:00 vás pozývame na odpustovú svätú omšu, ktorú bude sláviť košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč

RODINNÝ SILVESTER –  rodinám, ktoré by mali záujem prežiť spoločný silvestrovský večer, dávame k dispozícii priestory pastoračného centra

ULMOVCI – do vašej pozornosti dávame prvú knihu o blahoslavenej rodine Ulmovcov vponuke vedľa sakristie

EXODUS 90 – 1. januára sa začínajú 90 dňové duchovné cvičenia pre mužov, tzv. Exodus 90, v našej farnosti sa formuje skupinka chlapov, ktorí medzi sebou radi privítajú aj ďalších – záujemcovia nech sa zapíšu v sakristii, kde nájdu kontakt na mužov, ktorí už túto pôstnu aktivitu absolvovali (viac informácií o Exode nájdete tu: https://help.exodus90.com/cs/articles/4680259-co-je-exodus-90-a-preco-by-som-ho-mal-robit)

POŽEHNÁVANIE BYTOV – 6. a 7. januára popoludní budeme požehnávať príbytky, na požehnanie bytov sa môžete prihlásiť v sakristii (iný termín si treba s kňazmi dohodnúť osobne), trojkráľové nálepky nájdete v ponuke medzi knihami

KURZ PRE SNÚBENCOV – mladých, ktorí uvažujú o prijatí sviatosti manželstva, pozývame na prípravu v pastoračnom centre 12. – 14. januára, prihlasovanie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1u9j576pcPlJiud-Xs3Gfi_WjWGV3VVS47_rafO_azUrjQQ/viewform

Share

You may also like...