Pozvanie k modlitbe za onkologicky choré deti

Drahí bratia a sestry, v našom živote sú rôzne situácie a udalosti, v ktorých ťažšie vnímame Božiu blízkosť a priazeň. Túžime si posilniť našu skúsenosť Pánovej blízkosti, pretože s ním vieme lepšie zvládnuť ťažký dopad pandemických dôsledkov na život našich rodín. Nežiadame ho len o znamenie z neba, ale prosíme o viditeľný prejav Božej moci, lásky a milosrdenstva, ktorým Boh nikdy nešetrí voči človeku, ktorý modlitbou otvára svoje srdce Bohu, aby ho pretváral mocou svojej uzdravujúcej milosti.

Včera sme poslednou fašiangovou nedeľou zakončili Národný týždeň manželstva, a tak sa dnešný deň ocitol v tieni predchádzajúceho svätovalentínskeho dňa zaľúbených. Dnes sa spolu s Rádiom Lumen chceme pripojiť k celosvetovej kampani Medzinárodného dňa detskej rakoviny. O manželskej láske sa nám predsa len hovorí ľahšie ako o detskej rakovine. No práve 15. február patrí malým hrdinom v boji s detskou rakovinou a mnohí z vás ste si možno dnes pripli na hruď zlatú stužku ako vonkajší znak našej podpory a symbol dnešného dňa.

Pre deti, ktoré sú onkologickými pacientmi, je úplne bežné to, čo dnes v dôsledku celosvetovej pandémie koronavírusu zažívame všetci. Tieto deti sú kvôli ich imunite izolované od spoločenstva ostatných ľudí a musia tráviť čas len v uzavretom kruhu. Preto súčasná epidemiologická situácia nám môže lepšie pomôcť vcítiť sa do ich situácie, ktorá ich týmito obmedzeniami limituje i v čase, keď sa ich kamaráti môžu spolu stretávať a hrať.

Na túto zákernú chorobu vo svete ochorie ročne vyše 300 000 detí. Na Slovensku asi 200 detí. Najčastejším typom tohto ochorenia je leukémia, nádory mozgu, lymfómy a solídne nádory, ktorým sa nedá predchádzať, ale Bohu vďaka, dajú sa účinne liečiť a ich liečba u nás dosahuje vysokú úspešnosť. Pandémia, ktorej dôsledky sú všade prítomné, však zasiahla aj terapeutickú oblasť pomoci týmto deťom s ich život obmedzujúcou diagnózou.

Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu tohtoročná kampaň Medzinárodného dňa detskej rakoviny prebieha predovšetkým v online priestore. Preto sa chceme k programu tohto dňa pripojiť aj my dnešnou svätou omšou v našom farskom kostole, pri ktorej chceme spolu s vami prosiť božského lekára, ktorý má moc uzdravovať, za detských pacientov na onkologických oddeleniach na Slovensku i za všetkých, ktorí sa o nich starajú.

Medzinárodným symbolom kampane na podporu povedomia o detskej rakovine je zlatá stužka. Teraz, keď je svet ešte viac sústredený v online priestore, si ju môžeme pripnúť nielen na svoje oblečenie, ale môžeme si ju pripojiť ako znak na sociálnej sieti, aby sme naším skrytým hrdinom dali najavo, že sme s nimi a nenecháme ich v tom samých. Nechceme to urobiť len ako vonkajší znak, ale toto viditeľné gesto spájame s osobnou modlitbou za nich. Preto sa dnes pri svätej omši chceme spolu s vami modliť za všetky deti s onkologickou diagnózou, ako aj za ich rodiny a všetkých lekárov a zdravotníkov, ktorí im pomáhajú v ich liečbe.

Zlato je vzácny kov a deti sú naše najvzácnejšie poklady. Preto si zlatá stužka zaslúži byť symbolickým znakom tohto dňa a našej modlitby za choré deti, ktorou im chceme vyprosiť prejav Božieho milosrdenstva. Ak ste niektorí z vás boli na púti Rádia Lumen v krakowskom sanktuáriu Božieho milosrdenstva, určite ste navštívili slovenskú kaplnku Sedembolestnej Panny Márie, v ktorej sú vyobrazené Máriine bolesti tými istými umelcami, ktorí stvárnili obraz patrocínia Svätej Rodiny v našom kostole. Postavy na týchto obrazoch sú stvárnené v dvoch farbách – v modrej a červenej – vo farbe viery a lásky. Nad postavami jednotlivých výjavov je rozvinutá zlatá stuha, takzvaná Gloria Dei, Božia sláva, ktorá bola prítomná v Ježišovom, Máriinom i Jozefovom živote v každej skúsenosti s bolesťou. Skrze modlitbu s Pannou Máriou a svätým Jozefom objavme aj my a skutkami lásky rozviňme túto stuhu Božej slávy do života rodín prežívajúcich bolesť z ochorenia dieťaťa, aby spoznali, že táto choroba je na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn a podobne ako Lazárove sestry Mária a Marta povedzme dnes Ježišovi: „Pane, ten ktorého miluješ, je chorý.“ Veď práve deti Ježiš osobitne miluje, preto ich našou spoločnou modlitbou vložme do jeho milosrdného náručia.

Share

You may also like...