OZNAMY: 1.-7. júl 2019

Adorácia počas letných prázdnin je v stretu po večernej sv. omši. O 20:00 pri ukončení adorácie prednesieme vaše prosby a vďaky, ktoré pošlete na našu webovú stránku alebo vložíte do košíka pri svätostánku.

Spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou, okrem nedele. Chorých budeme spovedať na prvý piatok dopoludnia.

Nových kaplánov a diakona privítame vo farnosti v stredu pri večernej sv. omši, ktorou otvoríme novénu za manželov k sv. Ľudovítovi a Zélii. Budeme sa ju modliť pri večerných sv. omšiach.

Predmodlievanie ruženca vedie 2. ruža a upratovanie kostola 6. skupina.

Autobus do Levoče 2. júla odchádza spred kostola o 14.00.

Vo štvrtok 4. júla o 20:00 sa bude na Hlavnej ulici pri Immaculate konať cyrilometodský charitatívny koncert Večer ľudí dobrej vôle vysielaný v priamom televíznom prenose.

Sv. omše 5. júla na sviatok sv. Cyrila a Metoda budú o 6:30, 8:00, 9:30 a 18:00.

Fatimská pobožnosť na prvú sobotu bude o 6:30.

Liturgický program v nedeľu 7. júla:

  • sv. omše – 7:00, 8:00, 9:30, 18:00
  • stretnutie Ružencového bratstva – 16:45
  • prvonedeľná pobožnosť – 17:30
Share

You may also like...