Farské oznamy (8.-14. júl)

Predmodlievanie ruženca v tomto týždni vedie 3. ruža.

V stredu je po večernej omši adorácia. Pri jej ukončení o 20:00 prednášame vaše modlitby, ktoré ste vložili na našu webstránku alebo do košíka pri svätostánku.

Autobus do Levoče na púť seniorov odchádza spred kostola vo štvrtok ráno o 5:00.

V piatok 12. júla na sviatok sv. Ľudovíta a Zélie si budete môcť uctiť ich relikvie. Počas týždňa sa pri večerných omšiach modlíme za manželov novénu k týmto svätým manželom.

O pomoc pri upratovaní kostola v piatok po večernej omši prosíme 7. skupinu.

Vzadu pri knihách sa môžete prihlásiť na púť do Gaboltova 21. júla. Autobus odchádza spred kostola o 7:00.

Share

You may also like...