FARSKÉ OZNAMY (15.-21. júl 2019)

  • Sv. omše počas celého týždňa sú:
    • vo všedné dni o 6:30 a 18:00
    • v nedeľu o 7:00, 8.00, 9:30 a 18:00.
  • Spovedanie vo všedné dni je polhodinu pred každou sv. omšou.
  • Adorácia v tomto týždni je:
    • v stredu po večernej omši – v závere stredajšej adorácie o 20:00 prednášame vaše úmysly, prosby a vďaky, ktoré ste napísali na farskú webovú stránku alebo ste ich vložili do košíka vedľa svätostánku
    • v piatok celý deň od rannej do večernej omše je výročná celodenná poklona – môžete sa už teraz zapísať na konkrétnu hodinu
  • Predmodlievanie ruženca v nasledujúcom týždni povedie 4. ruža a upratovanie kostola 8. skupina. V nedeľu je mesačná zbierka na investičné výdaje kostola. PBZ za vašu starostlivosť o Boží dom a za službu farskému spoločenstvu.
  • Vzadu pri knihách sa môžete prihlásiť na púť do Gaboltova. Autobus odchádza v nedeľu 21. júla o 7:00 spred kostola. Program púte nájdete vo farskom bulletine.
  • Rodičom, ktorí prihlásili deti do tábora, sme zaslali e-mail, v ktorom nájdete praktické informácie a tiež tlačivá, ktoré je potrebné vyplniť a odovzdať pri nástupe dieťaťa do tábora.
  • Záujemcovia o púť do Medjugorja v dňoch 15. – 22. septembra 2019 sa môžu prihlásiť v sakristii.

You may also like...