Celodenná adorácia

V piatok 19. júla od 7:00 do 18:00 bude v našom kostole výročná farská poklona najsvätejšej Oltárnej sviatosti.

Pozývame vás zotrvať pri Pánovi v Eucharistii, okúsiť jeho dôvernú blízkosť, otvoriť mu srdce a modliť sa za seba, za svojich blízkych, za pokoj a za spásu sveta.

Je vhodné, ak sa na jednotlivé polhodiny zapíšu aspoň dvaja veriaci, ktorí budú adorovať Oltárnu sviatosť. Papier na zapisovanie adorujúcich bude počas týždňa na stolíku s obetnými darmi.

Výročná farská poklona je súčasťou ustavičnej poklony v diecéze, preto sa pri nej modlime za potreby našej farnosti i celej arcidiecézy, za nášho otca arcibiskupa a pomocného biskupa, za kňazov a za všetkých veriacich Košickej arcidiecézy.

Share

You may also like...