FARSKÉ OZNAMY 29. júl – 4. august 2019

  • Sv. omše počas celého týždňa sú v letnom režime: ráno 6:30 a večer 18:00 a v nedeľu: 7:00, 8.00, 9:30 a 18:00.
  • Spovedanie vo všedné dni je polhodinu pred každou sv. omšou. Na prvý piatok už od 17:00.
  • Adorácia je v stredu po večernej omši – v závere adorácie o 20:00 prednášame vaše úmysly, prosby a vďaky, ktoré ste napísali na farskú webovú stránku alebo ste ich vložili do košíka vedľa svätostánku.
  • Predmodlievanie ruženca v nasledujúcom týždni povedie 6. ruža a upratovanie kostola 2. skupina. PBZ za vašu službu farskému spoločenstvu.
  • Na prvý piatok 2. augusta možno získať vo všetkých františkánskych a vo všetkých farských kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca.
  • Fatimská pobožnosť formou večeradla na prvú sobotu je o 6:30.
  • Na budúcu nedeľu je prvonedeľná pobožnosť o 17:30, predtým o 16:45 je stretnutie Ružencového bratstva pri modlitbe ruženca.
  • Na farskú púť do Medjugorja 15. – 22. septembra je ešte niekoľko voľných miest. Prihlásiť sa môžete v sakristii.
  • V utorok o 10:00 sa pri pohrebnej omši vo farskom kostole v Rozhanovciach rozlúčime s kňazom Jurajom Semivanom. Spomeňme si na neho v modlitbe.

Share

You may also like...