FARSKÉ OZNAMY 5.-11. august 2019

  • Prvonedeľná pobožnosť je o 17:30, predtým o 16:45 je stretnutie Ružencového bratstva.
  • Sv. omše počas celého týždňa sú v letnom režime: ráno 6:30 a večer 18:00 a v nedeľu: 7:00, 8.00, 9:30 a 18:00.
  • Po sv. omši o 9:30 na budúcu nedeľu odchádzame s deťmi do letného tábora v Hutách. Prosíme vás o sprevádzanie modlitbou.
  • Spovedanie vo všedné dni je polhodinu pred každou sv. omšou.
  • Adorácia je v stredu po večernej omši – v závere adorácie o 20:00 prednášame vaše úmysly, prosby a vďaky, ktoré ste napísali na farskú webovú stránku alebo ste ich vložili do košíka vedľa svätostánku.
  • Predmodlievanie ruženca v nasledujúcom týždni povedie 7. ruža a upratovanie kostola 3. skupina. PBZ za vašu službu farskému spoločenstvu.
Share

You may also like...