Farské oznamy – 1. adventný týždeň

SVIATOSŤ ZMIERENIA – spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou, pozývame vás využiť adventný čas na sviatostné zmierenie pred Vianocami

EUCHARISTICKÁ POKLONA – je v pracovné dni po popoludňajšej sv. omši do večernej

LORETÁNSKA NOVÉNA – od 1. decembra sa každý večer pri sv. omši o 18:00 modlime novénu k Loretánskej Panne Márii (na prvú nedeľu po stretnutí Ružencového bratstva o 17:30) svoje prosby a úmysly, ktoré chcete zveriť Panne Márii do jej príhovoru, môžete počas dní novény prinášať do schránky uloženej pred sochou Panny Márie 

RORÁTY –  v rámci hlbšieho prežitia Adventu vás pozývame každý deň o 6:00 na rorátnu sv. omšu a v sobotu i na agapé v pastoračnom centre, na ktoré môžete priniesť svoje obľúbené raňajkové lahôdky

ADVENTNÁ SÚŤAŽ – počas Adventu pozývame deti na ranné roráty, okrem bodovania a raňajok vás čaká i sladká odmena – informácie o tejto aktivite nájdete v bulletine, zároveň pozývame všetky deti každý štvrtok o 17:00 na nácvik jasličkovej pobožnosti v pastoračnom centre

STRETNUTIE ŽALMISTOV – mládež, mužov i ženy, ktorí máte radi spev, pozývame na stretnutie v pondelok 4.12. o 17:00 v pastoračnom centre, budeme vďační, ak na každej nedeľnej a sviatočnej omši prednesiete žalm od ambóny

SNEHOVÁ POHOTOVOSŤ –  pozývame mladých mužov, aby si v rámci rannej rozcvičky dopriali pohybovú aktivitu pri odhadzovaní snehu pred vstupmi do kostola pred rannou sv. omšou, ako i počas dňa – podľa počasia

PARKOVANIE – prosíme všetkých vodičov o vzájomnú ohľaduplnosť pri parkovaní vozidiel, aby ste neparkovali v zúženej časti z horného parkoviska k vedľajšiemu bytovému domu a nehatili tak prístup autám jeho obyvateľov

PEČENIE OPLÁTOK – prebieha v pastoračnom centre každý deň, môžete sa zapísať na konkrétny čas, ktorý vám vyhovuje (dopoludnia, popoludní alebo večer)

VIANOČNÉ PERNÍČKY – kúpou vianočných medovníčkov môžete podporiť farnosť, nájdete ich vedľa sakristie

SVETIELKO – v utorok o 9:30 pozývame mamky spolu s deťmi na stretnutie v katechetickej miestnosti zamerané na hlbšie prežitie Adventu v rodine

KATECHÉZY – vo štvrtok o 17:00 bude v kostole katechéza pre rodičov prvoprijímajúcich detí

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE – v piatok 8.12. je prikázaný sviatok, sv. omše budú o 6:00, 15:00, 16:30, 18:00, taktiež vo štvrtok popoludní a večer budú sv. omše z tejto slávnosti – farská kancelárie je v prikázaný sviatok zatvorená (neodkladné záležitosti si môžete vybaviť po sv. omši)

ZBIERKA NA CHARITU – podporiť ju môžete na Prvú adventnú nedeľu vložením milodaru do pokladničiek s nápisom Vyhlásená zbierka

ADVENTNÉ KILO – na Druhú adventnú nedeľu vás pozývame priniesť ako obetný dar kilo trvanlivých potravín pre núdznych alebo kozmetické potreby osobnej hygieny alebo môžete ľubovoľným milodarom podporiť  charitatívne hnutie Mary’s Meals, ktoré bojuje proti hladu zavádzaním školského stravovania tam, kde chudoba a hlad bránia deťom v prístupe k vzdelaniu – podporiť tento projekt môžete drobným milodarom do pokladničky s nápisom Mary’s Meals

MINIŠTRANTI – do pozornosti miništrantov odporúčame 6 večerných online stretnutí každú adventnú nedeľu a štvrtok o 19:30 – stačí sa pripojiť cez webovú aplikáciu Google MEET a kliknúť na tento odkaz: https://meet.google.com/umi-ybvj-tiu. Stretnutia vedú kňazi, diakoni a animátori zo Spoločenstva TYMIAN. Súčasťou stretnutí sú: krátke adventné príbehy, súťažné otázky a spoločná modlitba desiatku ruženca na konkrétne úmysly miništrantov.

Share

You may also like...