Farské oznamy 3.-9. júl

SV. OMŠE v mesiacoch júl a august:

nedeľa: 6:30, 8:00, 9:30 a 18:00

všedné dni: 6:30 a 18:00

SVIATOK SV. CYRILA A METODA v stredu 5. júla budú sv. omše v nedeľných časoch o 6:30, 8:00, 9:30 a 18:00

FARSKÁ KANCELÁRIA je počas júla a augusta otvorená v pracovné dni po večernej omši do 19:30

EUCHARISTICKÁ POKLONA počas júla a augusta bude každý štvrtok po večernej omši do 20:00, vo štvrtok pred prvým piatkom nasleduje po tichej poklone moderovaná adorácia Hora Sancta o 20:00

SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia vysluhujeme vo všedné dni polhodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok o 20:00 a na prvý piatok o 17:00 (chorých, ktorých prihlásite v sakristii, prídeme vyspovedať domov)

PÚŤ SENIOROV vo štvrtok 6. júla ráno o 5:00 odchádza spred kostola autobus na celoslovenskú púť seniorov na Mariánsku horu v Levoči, prihlasovanie je v sakristii

ZÁPIS NA PRÍPRAVU NA 1. SV. PRIJÍMANIE A BIRMOVKU prosíme rodičov, ktorí chcú prihlásiť dieťa na prípravu na prvé sväté prijímanie, aby priniesli do farskej kancelárie vyplnenú prihlášku; rovnako prijímame prihlášky na prípravu na birmovanie

DETSKÝ TÁBOR nakoľko sa uvoľnili miesta do letného tábora pre deti v dňoch 10.-14. júla v Herľanoch, rodičia ešte môžu prihlásiť dieťa do tábora formou online prihlasovacieho formulára na farskej webovej stránke, infolist pre rodičov s potrebnými tlačivami sa dá vyzdvihnúť v sakristii

https://docs.google.com/forms/d/12Qd0iksRTfEUMVLznBZ_YXMrYUAO-rITizYdMTcmz1U/edit?pli=1

Share

You may also like...