Farské oznamy 10.-16. júl

NOVÉNA ZA RODINY každý večer sa v závere sv. omší modlime novénu za rodiny našej farnosti k sv. manželom Ľudovítovi a Zélii Martinovým, ktorých sviatok budeme sláviť 12. júla a v stredu večer pri svätej omši udelíme manželom požehnanie s relikviou svätých manželov

EUCHARISTICKÁ POKLONA počas júla a augusta je každý štvrtok po večernej omši do 20:00

MARIÁNSKE MODLITBOVÉ VEČERADLO vo štvrtok 13. júla bude po večernej omši v rámci eucharistickej adorácie

SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred každou sv. omšou

FARSKÁ KANCELÁRIA je počas júla a augusta otvorená v pracovné dni po večernej omši do 19:30

SV. OMŠE

v mesiacoch júl a august:

nedeľa: 6:30, 8:00, 9:30 a 18:00

všedné dni: 6:30 a 18:00

DETSKÝ TÁBOR v pondelok ráno od 7:30 bude v pastoračnom centre registrácia účastníkov letného tábora pre deti – pripomíname rodičom, aby nezabudli priniesť lekárske potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa a kópiu preukazu poistenca – všetkým vám vopred ďakujeme za modlitby, ktorými budete sprevádzať toto naše podujatie venované deťom

Share

You may also like...