Farské oznamy 17.-23. júl

FARSKÝ DETSKÝ TÁBOR ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli zorganizovať tohtoročný letný tábor pre deti a zároveň všetkým vám, ktorí ste nás počas táborenia s deťmi sprevádzali modlitbou

CELODENNÁ ADORÁCIA 19. júl je pre náš kostol dňom výročnej farskej poklony, keď sa naša farnosť modlí za všetky farnosti Košickej arcidiecézy, pozývame vás k tejto adorácii počas celého dňa v stredu od 7:00 do 18:00, môžete sa zapísať na konkrétny čas do zoznamu adorujúcich vzadu za lavicami

ZBIERKA NA KOSTOL v nedeľu 23. júla je mesačná zbierka na investičné výdaje farnosti a kostolné potreby, Pán Boh zaplať všetkým milodarcom, ktorí pravidelne podporujú farnosť mesačným príspevkom do zbierky alebo milodarom na účet farnosti IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574

POŽEHNANIE VOZIDIEL keďže budúca nedeľa je krátko pred sviatkom sv. Krištofa, patróna cestujúcich, zvykneme ju nazývať Krištofovou nedeľou – pri tejto príležitosti vám radi požehnáme vaše vozidlá: autá, bicykle, kolobežky a pod. po každej sv. omši v nedeľu 23. júla

SVETOVÝ DEŇ STARÝCH RODIČOV A SENIOROV budúca nedeľa 23. júla je sviatkom všetkých seniorov, pozývame vás, aby ste im na budúcu nedeľu venovali pozornosť osobnou návštevou a modlitbou za nich

MEDJUGORJE – účastníkom septembrovej púte do Medjugorja pripomíname, že počas júla treba uhradiť na účet Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie poplatok za dopravu a ubytovanie podľa pokynov uvedených vo farskom bulletine

ZÁPIS NA PRÍPRAVU NA 1. SV. PRIJÍMANIE A BIRMOVKU – vyplnené prihlášky treba priniesť do farskej kancelárie – tlačivá sú k dispozícii v sakristii a na webovej stránke farnosti

FARSKÁ KANCELÁRIA je počas júla a augusta otvorená v pracovné dni po večernej omši do 19:30

EUCHARISTICKÁ POKLONA počas júla a augusta je každý štvrtok po večernej omši do 20:00

SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred každou sv. omšou

SV. OMŠE v mesiacoch júl a august:

  • nedeľa: 6:30, 8:00, 9:30 a 18:00
  • všedné dni: 6:30 a 18:00
Share

You may also like...