Prvé sv. prijímanie

Vzhľadom na najnovšie uvoľnenia doteraz platných obmedzení týkajúcich sa slávenia bohoslužieb, ktoré vstúpili do platnosti od 3. júna, ponúkame rodičom prvoprijímajúcich detí nový termín slávenia prvého sv. prijímania v našej farnosti.

Všetkým rodičom prvoprijímajúcich detí sme zaslali informačný list na ich e-mailovú adresu, ktorú uviedli v prihláškach na prípravu na začiatku školského roka. Po oboznámení sa s informáciami uvedenými v prílohe zaslaného e-mailu nám, prosím, potvrďte svoj záujem zaslaním spätného e-mailu na našu adresu: kancelaria@svrodina.sk

Bližšie informácie poskytneme na stretnutí rodičov vo štvrtok 11.6.2020 po večernej sv. omši v kostole.

Všetkých prosíme o modlitbu za bezprostrednú prípravu detí na túto slávnosť.

Share

You may also like...