Farské oznamy 8.-14. jún

K sv. spovedi môžete pristúpiť počas pracovných dní polhodinu pred každou sv. omšou.

Modlitba ruženca sa začína o 17:20 a vedú ju jednotlivé ruže podľa rozpisu v bulletine.

V pondelok o 18:00 bude slúžiť sv. omšu o. biskup Marek – pozývame vás na jej slávenie.

V stredu je po popoludňajšej omši tichá adorácia do večernej modlitby ruženca. Sv. omša popoludní a večer je z nasledujúcej slávnosti.

Vo štvrtok 11. júna je slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi. Za účasť na speve eucharistického hymnu pred Najsv. Sviatosťou môžeme za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Sv. omše vo štvrtok budú ráno o 6:30 a o 8:00 pre seniorov; popoludní o 15:00, podvečer o 16:30 a večer o 18:00.

Vo štvrtok po večernej omši pozývame na stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

Birmovanci si vo štvrtok po večernej omši môžu vyzdvihnúť fotografie zo slávnosti birmovania.

O upratovanie kostola prosíme 5. skupinu v túto nedeľu a 6. skupinu v piatok po večernej omši.

Fatimská pobožnosť formou večeradla bude v sobotu 13. júna po večernej omši. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci – prvonedeľná pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu je o 17:15. Ak si niektorí členovia ruží nevymenili tajomstvá v sobotu po večeradle, môžu tak urobiť po tejto pobožnosti.

Nedeľné sv. omše počas júna sú v sobotu o 16:30 a 18:00 a v nedeľu o 7:00 pre seniorov, 8:30, 9:45, 11:00, 16:30, 18:00.

Sv. omše v pracovných dňoch sú o 6:30, 15:00 a 18:00.

Pri večerných sv. omšiach je júnová pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu.Share

You may also like...