Farské oznamy 7.-13.august

PUTOVNÁ VÝSTAVA od 26. júla do 14. augusta je v našom kostole putovná výstava o eucharistických zázrakoch – jej autorom je blahoslavený Carlo Acutis, ktorý ešte počas svojho života založil internetovú stránku s touto tematikou – prezrieť si ju môžete po každej sv. omši

RUŽENCOVÉ BRATSTVO stretnutie ružencového bratstva s výmenou ružencových tajomstiev bude na prvú nedeľu o 16:45 a o 17:30 prvonedeľná pobožnosť k Božskému Srdcu na prvú nedeľu

SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred každou sv. omšou

FARSKÁ KANCELÁRIA je otvorená v pracovné dni po večernej omši do 19:30

VÝROČIE ÚMRTIA KARD. TOMKA – v utorok 8.8. si pripomenie 1. výročie smrti zosnulého kardinála Jozefa Tomka, spomeňme si naňho v modlitbe

SVIATOK SV. EDITY STEINOVEJ v stredu 9.8. slávime sviatok sv. Terézie Benedikty od Kríža, patrónky nášho gymnázia, pozývame vás k modlitbe za našu školu

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA je vo štvrtok po večernej sv. omši do 20:00

VEČERADLO – modlitbové večeradlo v nedeľu 13. augusta bude o 17:00  

BLAHOREČENIE RODINY ULMOVCOV v nedeľu 10. septembra vás pozývame na slávnosť prvého blahorečenia celej rodiny – manželov Ulmovcov, ich 6 detí a siedmeho ešte nenarodeného bábätka – prosíme záujemcov, aby sa čím skôr prihlásili v sakristii, radi by sme sa ako Farnosť Sv. Rodiny zúčastnili tejto slávnosti, ktorá bude sviatkom všetkých rodín

Share

You may also like...