Farské oznamy 14.-20. august

MODLITBOVÉ VEČERADLO – bude v nedeľu 13.8. o 17:00

PRIKÁZANÝ SVIATOK – v utorok 15.8. slávime Nanebovzatie Panny Márie – sväté omše budú o 6:30, 8:00, 16:30, 18:00 – taktiež svätá omša v pondelok večer bude z tejto slávnosti

POŽEHNANIE BYLÍN A KVETOV – v utorok na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie pri svätých omšiach vám požehnáme bylinky, koreniny a kvety, ktoré použijete v domácnostiach

EUCHARISTICKÁ POKLONA – vo štvrtok po večernej omši o 18:00 vysielanej prostredníctvom Rádia Lumen, bude nasledovať tichá adorácia do 20:00

ZBIERKA NA KOSTOL – v nedeľu 20.8. bude pravidelná mesačná zbierka na investičné výdaje farnosti a podporu kostola, Pán nech odmení štedrosť všetkých milodarov a podporovateľov chrámu za starostlivosť o Boží dom – prispieť môžete milodarom v kostole do chrámových pokladničiek alebo osobne vo farskej kancelárii, či bankovým vkladom na účet farnosti IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574

BLAHOREČENIE RODINY ULMOVCOV – v nedeľu 10.9. vás pozývame na jedinečnú slávnosť prvého blahorečenia celej rodiny – manželov Ulmových, ich šiestich detí a siedmeho ešte nenarodeného bábätka v neďalekej poľskej farnosti Markowa blízko Rzeszowa – záujemcov prosíme, aby sa čím skôr prihlásili v sakristii, radi by sme sa ako Farnosť Svätej Rodiny zúčastnili tejto slávnosti, ktorá bude sviatkom pre všetky rodiny

ANKINA SOBOTA – v sobotu 19.8. popoludní o 15:00 bude vo Vysokej nad Uhom pravidelná mesačná púť k blahoslavenej Anne Kolesárovej spojená s účastníkmi Festivalu radosti

PÚŤ MUŽOV – v nedeľu 20.8. bude v Gaboltove celoslovenská púť mužov, ktorá začne ráno o 9:00 krížovou cestou a vyvrcholí popoludní o 16:00 svätou omšou s o. biskupom Markom Forgáčom

PÚŤ CHRÁMOVÝCH HUDOBNÍKOV – v sobotu 26.8. pozývame všetkých hudobníkov, ktorí svojou službou pomáhajú pri slávení liturgie hudbou a spevom na spoločnú púť v bazilike na Mariánskej hore v Levoči so začiatkom o 9:30 a svätou omšou s o. biskupom Markom Forgáčom o 11:00

Share

You may also like...