POZDRAV VŠETKÝM FARNÍKOM K SVIATKU SV. JOZEFA

Drahí bratia a sestry, milé rodiny!

Prežívame dni, keď oveľa viac ako kedykoľvek predtým našu myseľ zamestnávajú obavy, ako bude vyzerať ďalší deň, týždeň, či mesiac… Veľmi silno nám pri slávení dnešného sviatku sv. Jozefa rezonujú slová archanjela, ktorými Boh povzbudzuje tohto muža viery v čase jeho ustarostenosti o budúcnosť a v hľadaní správneho postoja a reakcie na nečakanú realitu, ktorou je prekvapený. Ako Jozefovi i nám Boh hovorí: „Neboj sa!“

Stojím pred relikviou sv. Jána Pavla II., ktorú sme prijali pre našu farnosť 1. marca, teda hneď v úvode mesiaca zasväteného sv. Jozefovi. Jeho prvé slová pri prevzatí úradu pápeža boli: „Nebojte sa!“ Prvými slovami vzkrieseného Pána pozdravil svet a pozval ľudí dobrej vôle otvoriť brány svojho srdca posolstvu evanjelia. Práve teraz, keď sme boli prinútení prijať bremeno vonkajšej uzavretosti, sa ešte viac otvorme pozvaniu k vnútornej jednote a daru Kristovho pokoja, aby sme spolu so svätým Jozefom hľadali a spoznali, čo chce v prijatí súčasných ťaživých okolností Duch Svätý vykonať pre naše dobro – terajšie i večné.

Prosím sv. Jozefa, aby bol radcom a sprievodcom všetkých Vás, ktorí sa v týchto dňoch s vypätím síl venujete tým, ktorých život je v ohrození, podobne ako bol život Ježiša hneď po narodení; nech je sv. Jozef spoločníkom pre vás, ktorí musíte zotrvať v karanténe, ako Svätá Rodina v Egypte; nech je mocným ochrancom pre všetkých, ktorí ste denne vystavení nebezpečenstvu vírusovej nákazy; nech je naším orodovníkom a spolu s Máriou verným účastníkom v našej modlitbe za našich blízkych, naše rodiny, našu farnosť, naše mesto, našu vlasť…

V dňoch neznesiteľného sucha, ktoré trápilo Izraelových synov, sa pre nich nádejou na život stal ich odvrhnutý brat Jozef. Ísť k Jozefovi znamenalo zachrániť sa. Poďme v našej dnešnej modlitbe k sv. Jozefovi, patrónovi Cirkvi a starostlivému ochrancovi rodín, odovzdajme mu úzkosti a súženia nielen naše, ale i všetkých bratov a sestier vo svete!

V modlitbe a s požehnaním Váš duchovný otec Aurel

Svätý Jozef, Ty si poznal úzkosť, prenasledovanie, chudobu a námahu každodennej práce. Pomôž všetkým, ktorí sa namáhajú o každodenný chlieb, tým, ktorí stratili nádej, ktorí trpia na tele i na duši, obzvlášť trpiacim a prenasledovaným pre Ježišovo meno.

Nauč nás žiť pre Ježiša a Máriu s takou láskou, ako si žil Ty. Ochraňuj Cirkev, aby žila verne podľa pravdy evanjelia a v službe najmenším spoznávala Krista.

Vypros nám od Pána otvorené a veľkodušné srdce, aby sme vždy hľadali Božiu vôľu, učili sa rásť v dôvere v Božiu prozreteľnosť a vedeli sa deliť so svojimi darmi.

Požehnaj deti a mladých, aby mali otcov a mamy, ktorí si ctia Svätú Rodinu. Buď otcom pre všetky národy, ochráň ich pred zlom a vypros im pravý duchovný a materiálny pokrok. 

Veď nás po ceste spásy a buď pri nás v najdôležitejšom okamihu nášho života, keď nás Otec, Syn a Duch Svätý povolajú k sebe do večnosti.

Amen.

Share

You may also like...