Farské oznamy 16.-22. august

SV. OMŠE – NEDEĽA: 6:30, 7:30, 8:30, 10:00, 18:00; VŠEDNÉ DNI: 6:30, 18:00

SPOVEDANIE – polhodinu pred každou sv. omšou (okrem nedele)

ÚRADNÉ HODINY – v pracovné dni po večernej omši do 19:30

UPRATOVANIE KOSTOLA –  6. skupina

PREDMODLIEVANIE RUŽENCA  – povedie 8. ruža – modlitbou ruženca sa pripájame do duchovnej kytice pre pápeža Františka, ktorú obetujeme za Svätého Otca a za požehnaný priebeh jeho apoštolskej cesty na Slovensku

POŽEHNANIE BYLÍN A KVETOV – 15.8. slávime sviatok Nanebovzatia Panny Márie a pri sv. omšiach požehnáme byliny a kvety, ktoré prinesiete do kostola

EUCHARISTICKÁ POKLONA – v stredu po večernej sv. omši do 20:00 – modlime sa za apoštolskú cestu pápeža Františka na Slovensku

FARSKÉ TRIČKÁ – v rámci prebiehajúceho Roka rodiny Vám pred návštevou Sv. Otca ponúkame tričká rôznych veľkostí pre všetkých členov rodiny s emblémom Sv. Rodiny

DUCHOVNÁ KYTICA PRE SV. OTCA – od 7. augusta do 15. septembra sa každý deň za 40 dní modlime spoločný ruženec za pápeža Františka – naša farnosť sa zapojila do prípravy duchovnej kytice pre Sv. Otca

FARSKÝ AUTOBUS DO ŠAŠTÍNA – okrem účasti na stretnutí so Sv. Otcom na štadióne Lokomotíva v Košiciach vám ponúkame možnosť účasti na sv. omši so  Sv. Otcom 15.9. v Šaštíne – na obe stretnutia sa prihláste v kancelárii farského úradu

INFORMÁCIE K NÁVŠTEVE SV. OTCA V KOŠICIACH

Každý účastník sa musí vopred individuálne registrovať na https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/

Program na štadióne Lokomotívy v Košiciach:

8:00 otvorenie brán štadióna

11:00 slávenie svätej omše na záložnej ploche v areáli štadióna

12:00 program na hlavnom pódiu

16:45 príchod Svätého Otca a prechod pomedzi sektory v papamobile

17:00 – 18:00 hlavný program so Svätým Otcom

18:00 pokračovanie sprievodného programu až do 20:00

Vstup všetkých účastníkov je z Čermeľskej cesty. Toto stretnutie je prioritne určené pre mladých, ktorí budú smerovaní na trávnatú plochu štadióna. No zúčastniť sa ho môžu aj starší, ktorí budú smerovaní na sektory po obvode štadióna, kde sú miesta na sedenie.  Povzbudzujeme aj rodinky s deťmi, aby neváhali a využili túto príležitosť na stretnutie s pápežom a prijali jeho apoštolské požehnanie naživo. Na štadióne bude vyhradený sektor pre znevýhodnených (vozičkárov, nepočujúcich a slabozrakých).

Informácie o návšteve pápeža a jeho programe nájdete na https://www.navstevapapeza.sk

Infocentrum: kosice@navstevapapeza.sk, infoke@navstevapapeza.sk, +421 948 246 031, +421 948 246 032 (od 9:00 do 16:00)

Pre dobrovoľníkov: dobrovolnicike@navstevapapeza.sk, +421 948 246 033 (od 9:00 do 16:00)

Share

You may also like...